Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V marci a apríli sme sa venovali prednesu prózy a poézie.  Zo školského kola postúpili na okresné kolo dvaja žiaci.

Lucka získala 2. miesto v prednese prózy.

Matej získal 3. miesto v prednese poézie.

Obom žiakom blahoželáme!