Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Lyžiarsky výcvik bol tento rok zameraný na bežecké lyžovanie. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov siedmeho ročníka. Výcvik bol prevedený podľa stanoveného plánu s prispôsobením možnostiam a schopnostiam jednotlivých žiakov. Žiaci absolvovali všetky výcvikové jednotky a na konci kurzu bolo vidieť evidentné zlepšenie techniky pohybu na bežeckých lyžiach.

Lyžiarsky výcvik si žiaci užili v krásnom prostredí Levočských vrchov v lokalite Krúžok.