Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

10. februára 2022 sme pre žiakov školy zorganizovali 1. účelové cvičenie zamerané na zimné športy.

Žiaci aj učitelia vymenili vzdelávanie v triedach za pobyt na čerstvom vzduchu v stredisku Závada.