Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V priebehu marca sa uskutočnil 1. ročník školskej súťaže Šikovný jazýček. Súťaže sa zúčastnilo 36 žiakov MŠ, ŠZŠ a ZŠ s NKS. Prednes prebiehal individuálne prezenčnou, ale aj dištančnou formou. 

Zúčastneným a víťazom blahoželáme!