Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školský rok 2019/20 narušila epidémia Covid 19. Napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala sme sa aspoň na niekoľko dní mohli stretnúť. 

Posledný deň sa niesol v duchu rozlúčky s končiacimi žiakmi  so športovo - zábavnými aktivitami.

Dobré vzťahy nás predsa robia  zdravými a šťastnými.