Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V našich končinách je ples  spoločenskou udalosťou. A kde inde môžeme dať najavo svoju noblesu a znalosť etikety, keď nie tam. 

Dokázali to aj starší žiaci našej školy v posledný fašiangový deň s pomocou pani riaditeľky a pedagógov.

Predviedli krásne šaty, slušné správanie, ale aj chuť zabávať sa.

Kultúrny program nám predviedli folkloristky zo ZŠ Francisciho v Levoči a gymnastky z CVČ v Levoči.