Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pochmúrne jesenné dni sme žiakom spestrili dvoma divadelnými predstaveniami.

5. 11. 2019 žiaci celej školy sa zúčastnili predstavenia Perinbaba. Mali veľký umelecký zážitok vďaka bohatým vizuálnym a audiálnym efektom, ako aj kvalitnému spracovaniu hercami Spišského divadla.

12. 11. 2019 v rámci nášho nového predmetu sociálne zručnosti deti materskej školy, žiaci 1. stupňa ZŠ a všetci žiaci ŠZŠ mali možnosť aktívne sa zapojiť do interaktívneho divadelného predstavenia Zlaté kura - O  Slastiach a strastiach výchovy detí, ktoré k nám prišli zahrať herci  SCÉNA Prešov.

Deti s napätím sledovali príbeh o výchove kuriatka...