Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

10.10. 2019 bol náhradný termín na realizáciu Európskeho dňa jazykov. Zážitkovou formou vyučovania sa žiaci 5.-9. ročníka dozvedeli o význame  a dôležitosti jazykového vzdelávania. Pracovali v 4 skupinách a výsledky svojej práce spoločne odprezentovali v aule školy a uverejnili na nástenke.