Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

21. 5. 2019 starší žiaci našej školy navštívili najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku. V rámci predmetov geografia a dejepis mali možnosť si vytvoriť obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.