Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín má v našej škole už dlhoročnú tradíciu. Aj v tomto roku sme mali najprv školské kolo, kde boli ocenení najlepší recitátori. Víťazka v III. kategórii prózy T. Kotarbová postúpila spolu s 2 žiakmi v mladšej kategórii do okresného kola. Veľmi nás potešilo, že okresné kolo vyhrala a postúpila do krajskej súťaže. Tá sa konala v Košiciach. Aj tu porota ocenila Terkino podanie prózy a udelila jej tretie miesto.