Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

Školské kolo 

Kategória mladších žiakov a radosť z úspechov

Starší žiaci sa tiež nedali zahanbiť

Naša žiačka Terka sa stala víťazkou nielen školského kola, ale aj okresného kola v Levoči a postupuje na krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 3. kategórii prednesu prózy.