Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V pondelok 4. 3. 2019 žiaci našej školy sa v popoludňajších hodinách rozlúčili s fašiangami.

Ľudové tradície, pochovávanie basy a veselá zábava...