Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

12. decembra 2018 sa vybraní žiaci školy zúčastnili na festivale Tmavomodrý svet 2018. V programe za našu školu vystúpili: spevácky zbor, tanečný krúžok, hlasové divadlo žiakov I.C a pásmo, ktoré si pripravili žiaci III. A triedy.