Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie sme uskutočnili pre žiakov 2. stupňa ZŠ, ŠZŠ a PŠ exkurziu v Matici slovenskej. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov na mieste činu s politickým dianím v pohnutých časoch v roku 1918, ukázať im sídlo Matice slovenskej v súčasnosti a priblížiť  činnosť Matice dnes. 

Keďže názov projektového vyučovania znie "Robme vec inak a  spoločne" dejepisná exkurzia sa prelínala s literárnou. V rámci nej sme navštívili dom Jozefa Cígera Hronského. 

Pobyt v Martine sme zakončili prehliadkou na Národnom cintoríne, kde sme zapálili sviečky na hroboch národných dejateľov a literárnych osobností.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili pri Liptovskej Mare, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o tejto vodnej nádrži.