Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

31.5. 2018 sme venovali Ochrane prírody a zdravia.

Žiaci spolu s učiteľmi navštívili Hasičský a záchranný zbor v Levoči, kde sa dozvedeli zaujímavosti o práci hasičov a záchranárov.

Ako si chrániť zdravie -  poradili a predviedli študenti Strednej zdravotníckej školy.