Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školy, ktoré v Čechách vzdelávajú zrakovo postihnutých žiakov, robia celoštátne športové hry zrakovo postihnutých žiakov. V tomto školskom roku pripadla úloha zorganizovať tieto hry škole Jaroslava Ježka. A pretože je to naša družobná škola, pozvali do súťaže aj našich žiakov. 

Sme hrdí na to, že sa naši športovci medzi ostatnými nestratili a priniesli si niekoľko medajlí a 2 víťazné poháre.