Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V rámci cyklu výstav Fragmenty z prírody pripravili pracovníci  Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – p. Mgr. Eva Mauritzová a p. Dagmar Staroňová pre žiakov našej školy besedu pod názvom Čo ukrýva jaskyňa. Najmä zrakovo znevýhodneným žiakom poskytli obraz o tom, akým spôsobom vznikla jaskyňa, čo ju vypĺňa a aké formy života sa v nej nachádzajú.

Žiaci si z nahrávky vypočuli zvuky netopierov a padajúcich kvapiek vody v jaskyni.