Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

1. 12. 2017 sa žiaci našej školy zapojili do spoločnej akcie pod názvom Festival vody. Odkiaľ máme vodu,  Kolobeh vody, Aj malá kvapka môže veľa znamenať, či Hry s vodou boli len niektoré názvy aktivít, o ktorých sa žiaci dozvedeli alebo prakticky vyskúšali pod vedením pedagógov.

Po skončení jednotlivých aktivít "Festival vody" vyvrcholil v aule školy. Žiaci jednotlivých tried ukázali, čo sa naučili a v spoločnom kultúrnom programe predviedli svoje vedomosti aj šikovnosť.