Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V októbri sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočnilo na našej škole zaujímavé podujatie. Školská knihovníčka PaedDr. Eva Halásová, pripravila starším žiakom úlohy so zameraním na vyhľadávanie informácií o M. R. Štefánikovi.