Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Účelové cvičenie v prírode má vždy iné zameranie. To tohoročné, ktoré sa konalo v septembri, bolo so zameraním na turistiku, pohyb v prírode, ochranu prírody a prekonávanie prekážok. Starší žiaci zvládli trasu z Hrabušíc na Kláštorisko, mladší boli na kratších trasách v bližšom okolí školy.