Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Žiaci druhého stupňa boli na exkurzii v Španej doline. Dozvedeli sa veľa o histórii baníctva na Slovensku a mohli sa tiež oboznámiť s tým, ako to kedysi vyzeralo v škole.