Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vybraní žiaci školy sa zúčastnili na exkurzii do charitatívneho domu v Žakovciach. Pred uskutočnením tejto exkurzie sa veľa dozvedeli o pánovi farárovi Kuffovi a jeho cieľoch.