Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Tanečný krúžok pod vedením Mgr. Viery Orlovskej sa aj v tomto roku zúčastnil krajského kola tanečnej súťaže Pohyb bez bariér.  Ich vystúpenie sa veľmi páčilo a tanečníci opäť priniesli do školy víťazný pohár.