Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V rámci precvičovania čitateľských zručností prebehlo medzi žiakmi 1. stupňa podujatie z Rozprávky do rozprávky. Žiaci si rozprávku najprv prečítali a potom si ju zdramatizovali.