Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

14. 12. 2016 k nám zavítali pracovníčky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zaujímavým rozprávaním žiakom priblížili život dravcov, vodných a lesných vtákov. Na vypreparovaných modeloch (čajka, bocian, sojka, výr, myšiak, labuť, kačica) názorne vysvetlili časti tiel vtákov a odlišnosti medzi nimi.