Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Súťaž v prednese, literárnej činnosti a dramatickom umení pre zrakovo postihnutých sa pod názvom Dni Mateja Hrebendu uskutočňuje pravidelne raz za dva roky. V tomto roku sa uskutočnila v Levoči. Naši žiaci sa zúčastnili prednesu poézie, prózy aj v kategórii malých javiskových foriem. Medzi recitátormi sa na prvom mieste umiestnil Samuel Michálek a na treťom mieste Sofia Kupčihová. Svojim podaním Dňa v jednej rodine si divadelné predstavenie vyslúžilo strieborné pásmo.