Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Týždeň enviromentálnej výchovy

V rámci mesiaca apríl - mesiac lesov, sa v našej škole uskutočnilo viacero akcií zameraných na enviromentálnu výchovu. Žiaci s pomocou vychovávateľov upratovali školský dvor. Bc. Mária Krištofóryová zorganizovala besedu s lesníkom pánom Koperdákom, ktorý deťom vysvetlil nutnosť ochrany prírody a o zvieratkách žijúcich v lese prišiel porozprávať pán Mgr. Ladislav Gajdoš, ktorý je aktívnym poľovníkom. V rámci exkurzie žiaci  II. stupňa navštívili Botanickú záhradu v Košiciach.