Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Tmavomodrý svet 2

V dňoch 21. 10. - 23. 10. 2010 sa konali v poradí druhé tvorivé dielne v rámci projektu "Tmavomodrý svet"realizovaného občianskym združením Feman z Košíc, podporeného nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Spociety Foundation a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, v partnerstve so Združením priateľov základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Tento krát boli zamerané na samostatný pohyb a priestorovú orientáciu. Dva dni si žiaci pod vedením skúsených pedagógov z našej školy v priestoroch školy a tiež na novej výcvikovej ploche POSP skúšali rôzne prvky potrebné pre úspešné zvládnutie samostatného pohybu ako napr. chôdza s bielou palicou, odhad vzdialenosti, udržiavanie priameho smeru a pod. V učebni POSP sa precvičili v mikroorientácii a to pri aktivitách ako je vyhľadávanie predmetov, triedenie predmetov a pod. Tretí deň žiaci strávili v prostredí Európskeho domu v Spišskej Kapitule trénovaním priestorovej orientácie v zákutiach gotickej architektúry bývalej kanónie č. 5. Okrem toho sa venovali maľovaniu na tvár, líčeniu, skúšali si rôzne kostýmy a následne si skúsili prácu s fotoaparátom s dôrazom na portrét.  Toto stretnutie prinieslo účastníkom mnoho zaujímavých zážitkov a nové skúsenosti.