Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Súťaž v sebaoslužných činnostiach

Žiaci našej školy sa v dňoch 6. - 9. 10. 2010 zúčastnili v Liptovskom Jáne celoslovenskej súťaže v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí s medzinárodnou účasťou, kde získali pekné umiestnenie. Súťažilo sa v disciplínach ako je príprava jednoduchého jedla, nalievanie tekutín, rozpoznávanie mincí a bankoviek, párovanie ponožiek, orientácia v knihe a triedenie vecí dennej potreby. Tieto aktivity sú pre intaktných rovesníkov nevidiacich detí jednoduchými činnosťami, ale pre nevidiacich sú dosť náročné a zvládajú ich len systematickým precvičovaním. V kategórii mladších žiakov sa z našich žiakov umiestnil na 1. mieste Marcel Marcinek a na 2. mieste Erik Polianko. V kategórii starších žiakov obsadil Ján Kaleja 4. miesto.