Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Otvorenie výcvikovej plochy POSP

Dňa 3. septembra 2010 bola na školskom dvore slávnostne uvedená do prevádzky výcviková plocha na priestorovú orientáciu. Táto plocha je jediná svojho druhu na Slovensku a bude slúžiť prevažne nevidiacim žiakom školy na získavanie základných skúseností z orientácie na chodníku a ceste.