Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Výlet do Slovenského raja

Dňa 26. 9. 2010 využili naši žiaci konečne pekné počasie a vybrali sa do Slovenského raja pokochať sa krásami prírody. Urobili si v sprievode vychovávateľov Bc. Rastislava Hardoňa a Gabriely Bašistovej peknú túru na Tomašovský výhľad. Späť na internát sa vrátili v dobrej nálade plní krásnych dojmov a zážitkov.