Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V máji prišiel medzi našich žiakov akademický maliar Helmut Bistika, ku ktoré mu majú naši žiaci veľmi dobrý vzťah. Už niekoľkokrát s nimi totiž tvoril neuveriteľné veci - cez obrázky rozprávali žiaci svoje príbehy.