Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od septembra 2016 visí na jednej školskej chodbe maketa bábky, ktorú pre nás vyrobila študentka špeciálnej pedagogiky v Bratislave. Bábku je možné obliecť a tak z nej vytvoriť vždy inú postavu. O zmenu imidžu bábky sa vždy postará iná trieda. V januári ju mali na starosti tretiaci, ktorí vytvorili Indiána.