Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zážitkové učenie

13. 10. 2015 nás pán Anton Budinský očaril hrou na rôzne ľudové nástroje. Zahral nám na fujaru, rôzne druhy píšťal, gajdy, citaru, heligónku aj harmoniku. Priblížil nám veselú stránku života v minulosti. Bola to príjemne strávená hodina. Žiaci, spoločne s pedagógmi si zaspievali aj zatancovali.