Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Život nevidiacich – exkurzia žiakov Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči v našej škole

V dňoch 10. a 11. februára 2014 sa žiaci II. A a kvarty Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči prišli pozrieť, ako sa žije nevidiacim a zrakovo postihnutým. Po úvodnom oboznámení sa s organizačnými zložkami a fungovaním našej školy boli žiaci rozdelení do skupín. Menili sa na troch stanovištiach:

-          absolvovali „rýchlokurz“ priestorovej orientácie,

-          zasvätili sme ich do techniky písania a čítania Braillovho a zväčšeného písma,

-          ukázali metódy a formy vyučovania nevidiacich žiakov: napr. používanie Jaws-u pri práci s notebookom, metódy rysovania a materiály na výučbu anglického jazyka.

So simulačnými okuliarmi gymnazisti  písali, rysovali, čítali a orientovali sa po triede. Na stanovištiach pomáhali naši zrakovo postihnutí žiaci VIII. A triedy.

 

14. 2. 2014 pri príležitosti 100. výročia Gymnázia JFR v Levoči bolo zorganizované stretnutie zrakovo postihnutých abiturientov gymnázia. Bývalí žiaci spomínali  na staré časy. Na stretnutie boli pozvaní aj žiaci ôsmeho ročníka, kde nadviazali nové kontakty s abiturientmi gymnázia, ktorí boli žiakmi našej školy. Mohli sa ich priamo opýtať na štúdium na tejto strednej škole. Veríme, že si rozšírili obzor svojho uplanenia v praxi a možno sa niektorí rozhodnú pokračovať v štúdiu na gymnáziu.