Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Koncom októbra sa starší žiaci školy zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie. Najprv navštívili archeologické nálezisko pozostatkov pračloveka v Gánovciach. Toto nálezisko je upravené a drevené sochy, kostry a iné predmety približujú ľuďom dávne doby. Naši žiaci mali najväčší zážitok z obrovského kyjaku, ktorý praľudia využívali ako zbraň. Žiaci navštívili aj hydrometeorologický ústav, kde dostali odborný výklad o práci, ktorá je potrebná k predpovedi počasia a potom sa zúčastnili vypustenia balóna s prístrojom na zachytávanie rôznych fyzikálnych javov v atmosfére.