Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Majster „N“

Zlým osudom môže byť pre dieťa strata zraku, prostredníctvom ktorého človek získava najcennejšie informácie o svete. Zrakovo postihnuté dieťa nepodlieha svojmu osudu, ale sa snaží byť samostatné a nezávislé. Viesť zrakovo postihnuté dieťa k samostatnosti si vyžaduje nesmierne úsilie, odvahu, trpezlivosť.
V škole dieťa získava nielen vedomostí ale zásluhou vychovávateľov je zasvätené so súboru zručností a činností potrebných pre svoj osobnostný rast, do činností a zručností každodenného života, do sebaobsluhy. Práve ona patrí v poradí dôležitosti na jedno z prvých miest.
To, čo pre vidiace dieťa je samozrejmosťou, nevidiace dieťa sa týmto zručnostiam musí naučiť.  Nadobudnuté zručností si mohli deti vyskúšať v súťaží sebaobsluhy Majster „ N“. Z každej rodiny boli vybraní 4 žiaci. Súťažili v týchto disciplínach : obliekanie vankúša, navliekanie a viazanie šnúrok, obliekanie vetrovky a zipsovanie, rozoznávanie korenín. Každý žiak z rodiny statočne bojoval, aby získal čo najväčší počet bodov pre rodinu. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
Starší žiaci:
1.    Juraj Oláh, Rado Vicen, Slavo Šoldra, Adián Oláh
2.    Partik Bílly, Miro Ferenčák, Maxim Kutliak, Erik Polianko
3.    Lucia Škopová, Petra Červeňáková, Michaela Žigová, Martina Bikárová
Mladší žiaci:
1.    Andrej Kováč, Václav Červeňák, Jano Kolodzej, Paťo Bikár
2.    Kristína Javorská, Dominika Urdová, Anna Miková, Liana Repíková

Súťaž v čítaní a písaní braillového písma

4. január je považovaný za svetový deň braillového písma a pri tejto príležitosti sme pripravili pre našich žiakov súťaž v čítaní a písaní braillového písma. Súťaže, ktorá pozostávala disciplín ako je odpis textu zameraný na presnosť, čítanie textu na čas a písanie slov odzadu, sa zúčastnilo 8 žiakov.

Celkovým víťazom sa stal Maximilián Kutliak zo 6. A triedy, na druhom mieste bol Miroslav Ferenčák taktiež zo 6. A triedy a tretie miesto obsadila ôsmačka Gabriela Kuruová.

Súťažiaci boli odmenení žetónmi, ktoré si môžu vymeniť v predajnom stánku Srdiečko, ktoré sponzoruje občianske združenie Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

Výhercom blahoželáme


Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu

V mesiaci december sa konala súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Triedy školy boli rozdelené do 4 skupín. Všetky triedy sa veľmi snažili, všetky boli krásne vyzdobené a upravené, no víťazné triedy podľa kategórií sú len tieto:

1. kategória – I. A, II. A, III. A, IV. A -       I. A

2. kategória – V. A, VI. A, VIII. A, IX. A -    VI. A

3. kategória – I. C, II. C, I. D, II. D, MŠ -     I. C a I. D

4. kategória – III.C, IV. C, I. K, II. K -          I. K

 

Víťazné triedy získavajú na každého žiaka prítomného počas decembra 2011 po 3 žetóny do predajného stánku Srdiečko, pričom o jednej tretine získaných žetónov rozhodujú výlučne žiaci, ktorí ich obdržia a o ďalších dvoch tretinách rozhoduje triedny učiteľ po dohode so svojou triedou na učebné pomôcky alebo materiál do triedy, prípadne na skultúrnenie prostredia triedy.

Zábery vianočnej výzdoby si môžete pozrieť na tejto webovej stránke.

Víťazom srdečne gratulujeme!

 

Vianočná večera

Veľmi peknou akciou organizovanou v školskom internáte je slávnostná vianočná večera. Pripomíname si vianočné tradície a zvyky programom a klasickou slovenskou vianočnou večerou. Každý žiak si v tejto chvíli uvedomí, že patrí do veľkej internátnej rodiny.
Pri organizácii slávnostnej vianočnej večere  sa zúčastňujú všetci žiaci rôznou formou, či už výrobou vianočných ozdôb, pečením cukroviniek, prípravou slávnostnej vianočnej tabule, účinkujúc v programe pripravenom na túto chvíľu alebo nakoniec ako konzumenti.
Slávnostná vianočná večera zanechala v každom z nás príjemný pocit a radosť z blížiacich sa sviatkov a vianočných prázdnin.