Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Športové hry zrakovo postihnutej mládeže v Prahe

7 žiakov našej školy sa zúčastnilo Športových hier zrakovo postihnutej mládeže v Prahe v dňoch 28.mája – 1. júna 2012. Súťažilo sa v aplikovanom stolnom tenise, goalballe, plávaní a atletike v kategóriách B1 až B4. Vo voľnom čase deti spoznávali historickú časť Prahy – Hradčany, Karlov most, Václavské námestie, Petřín.

Z našich žiakov sa najlepšie umiestnili Ján Kaleja (9. A), ktorý získal 1. miesto v behu na 60 m a 600m v B2 kategórii, Erik Polianko (5. A) so ziskom zlatej medaily v behu na 60 m a striebrom v behu na 600 m a skoku do diaľky v kategórii B3 a Stano Kandrík (9. A) so ziskom troch zlatých medailí a jednou striebornou v kategórii B4. V aplikovanom stolnom tenise naši žiaci obsadili 3. Miesto a v goalballe 1. Miesto.

Za ich úspešnú reprezentáciu im všetkým ďakujeme.