Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Výlet do Bratislavy

            V rámci osláv 90. výročia  založenia našej školy dostali žiaci pozvanie od tajomníka prezidentskej kancelárie na dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave. Keďže cesta z Levoče do Bratislavy  je dlhá, vycestovali sme už deň vopred. Cestou sme sa zastavili  v Literárnom a hudobnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici, kde si žiaci vyskúšali množstvo hudobných nástrojov, ktoré sa používali v minulosti a tiež si vyskúšali bábkové divadlo a prácu s bábkami.  Na druhý deň 15.6.2012 sa skupinka 15 detí zúčastnili na spomínaného dňa otvorených dverí, kde ich prijal pán prezident. Mali možnosť nazrieť do rôznych kútov paláca a tiež oboznámiť sa s mužmi, ktorí zabezpečujú ochranu prezidenta, ako aj pozrieť si techniku, ktorú na to používajú a niečo si aj vyskúšať. Ostatné deti navštívili ZOO a Dinopark. Nakoniec sa všetci plavili loďou po Dunaji. Bol to výlet plný zážitkov a dojmov.