Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Majster „N“

Zlým osudom môže byť pre dieťa strata zraku, prostredníctvom ktorého človek získava najcennejšie informácie o svete. Zrakovo postihnuté dieťa nepodlieha svojmu osudu, ale sa snaží byť samostatné a nezávislé. Viesť zrakovo postihnuté dieťa k samostatnosti si vyžaduje nesmierne úsilie, odvahu, trpezlivosť.
V škole dieťa získava nielen vedomostí ale zásluhou vychovávateľov je zasvätené so súboru zručností a činností potrebných pre svoj osobnostný rast, do činností a zručností každodenného života, do sebaobsluhy. Práve ona patrí v poradí dôležitosti na jedno z prvých miest.
To, čo pre vidiace dieťa je samozrejmosťou, nevidiace dieťa sa týmto zručnostiam musí naučiť.  Nadobudnuté zručností si mohli deti vyskúšať v súťaží sebaobsluhy Majster „ N“. Z každej rodiny boli vybraní 4 žiaci. Súťažili v týchto disciplínach : obliekanie vankúša, navliekanie a viazanie šnúrok, obliekanie vetrovky a zipsovanie, rozoznávanie korenín. Každý žiak z rodiny statočne bojoval, aby získal čo najväčší počet bodov pre rodinu. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
Starší žiaci:
1.    Juraj Oláh, Rado Vicen, Slavo Šoldra, Adián Oláh
2.    Partik Bílly, Miro Ferenčák, Maxim Kutliak, Erik Polianko
3.    Lucia Škopová, Petra Červeňáková, Michaela Žigová, Martina Bikárová
Mladší žiaci:
1.    Andrej Kováč, Václav Červeňák, Jano Kolodzej, Paťo Bikár
2.    Kristína Javorská, Dominika Urdová, Anna Miková, Liana Repíková