Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vianočná večera

Veľmi peknou akciou organizovanou v školskom internáte je slávnostná vianočná večera. Pripomíname si vianočné tradície a zvyky programom a klasickou slovenskou vianočnou večerou. Každý žiak si v tejto chvíli uvedomí, že patrí do veľkej internátnej rodiny.
Pri organizácii slávnostnej vianočnej večere  sa zúčastňujú všetci žiaci rôznou formou, či už výrobou vianočných ozdôb, pečením cukroviniek, prípravou slávnostnej vianočnej tabule, účinkujúc v programe pripravenom na túto chvíľu alebo nakoniec ako konzumenti.
Slávnostná vianočná večera zanechala v každom z nás príjemný pocit a radosť z blížiacich sa sviatkov a vianočných prázdnin.