Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Koncom mája počas dvoch žiaci 2.stupňa ZŠ, ŠZŠ a PŠ mali možnosť prežiť vyučovanie v TANAP-e.

Environmentálne aktivity boli zrealizované v botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici (Tatranská karavána, Jelenice a vlci, Pocitový chodník s brodením sa potokom, Poznávanie drevín a bylín, hra Ekosystém – pavučina + hádanie a určovanie prírodnín pomocou hmatu a čuchu).

Ďalšie environmentálne aktivity boli zrealizované v Múzeu a Výskumnej stanici TANAP-u v Tatranskej Lomnici (aktivita zameraná na zvuky živočíchov v kombinácii s preparátmi a ich pobytovými znakmi, ako sú pierka, parohy či srsť, čítanie Príbehov z lesa: Príbeh o hlucháňovi, komentár pred filmom o svišťoch + premietanie).

      Druhý deň  zamestnanci TANAP-u nám ukázali pri biotope bobra (pod kempom Tatranec) informácie o jeho živote a vplyve na krajinu. K dispozícii mali trojrozmerné makety biotopov, modely vývinu žiab a vážok, vydry a bobra, lebku bobra. Pán Peter Zimmermann nás následne sprevádzal okolím, poskytol nám informácie o tom, ako sa majú správať návštevníci v národnom parku a ako postupovať pri stretnutí s medveďom. Ukázal nám semenný sad smrekovca opadavého a spôsob ochrany vysadených drevín.

Dva dni v TANAP-e bol ozajstný zážitok.