Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V stredu 8.11. nás navštívil pán Anton Budinský. Bola to hodina dobrej nálady a smiechu. 

Zábavnou formou predviedol žiakom hru na archaické ľudové nástroje ako je fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, harmonika či heligónka. 

Okrem ukážky na hudobné nástroje nám porozprával o ľudových tradíciách a rozospieval  celú školu.

V závere si poniektorí dokonca aj zatancovali.