Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Hodiny telesnej a športovej výchovy môžu vyzerať aj inak, napríklad v bazéne. Žiaci štvrtého ročníka si svoje plavecké štýly a zručnosti už upevňujú, kým pre mladších  žiakov sú to prvé kontakty s vodou.