Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

EDJ sa koná na škole už ôsmy rok pre žiakov 2. stupňa. Žiaci pracovali v kmeňových triedach pod vedením určených pedagógov počas 3. a 4. vyučovacej hodiny a na 5. hodine prezentovali svoju prácu v aule školy. Tento rok sme sa zamerali na zlepšenie a tipy ako úspešne zvládnuť štúdium cudzieho jazyka.

Aktivity: Deviataci pozerali video Ako sa učiť cudzie jazyky a prekladali niektoré zaujímavosti o jazykoch. Ôsmaci sa oboznámili s metódou Goldlist na učenie slovnej zásoby, siedmaci pre ostatných prerozprávali informácie o Slovinsku, ktoré sa dozvedeli z videa od slovinskej veľvyslankyne na Slovensku. Šiestaci urobili plagát, ktorý znázorňuje jazykovú rozmanitosť v schopnosti dorozumieť sa na našej škole, s ktorým sa zapojíme do súťaže Rady Európy. Najmladší piataci sa učili Kartičkovú metódu učenia sa slovnej zásoby.

Okrem týchto aktivít žiaci všetkých tried pracovali na návrhu trička, mohli si urobiť zábavný a poučný kvíz o jazykoch alebo sa zahrať hru, pri ktorej určovali, o aký jazyk ide. Návrhy tričiek budú elektronicky zaslané do súťaže o Tričko EDJ.