Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pracovníčky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši si našli čas a  opäť zavítali medzi našich žiakov, aby im sprostredkovali "Vône našej záhrady." 

Priniesli so sebou množstvo rastliniek z našich záhrad. O každej nám porozprávali ako sa pestujú, kde sa im najviac darí a aký úžitok nám prinášajú. Žiaci si rastlinky dobre poobzerali, vyhmatali a samozrejme aj ovoňali.