Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Spojené triedy 26. 10. 2021

1. K + 3. K - učí sa podľa 1. K počas 1. - 5. hodiny

Spojené triedy 25. 10. 2021: 

1. K + 3. K - učí sa podľa 1. K počas 1. - 5. hodiny

Spojené triedy 22. 10.

1. K + 3. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 21. 10.

1. K + 3. K - učí sa podľa 1. K

20. 10. 2021 počas 1. - 2. vyučovacej hodiny v aule "Finančná gramotnosť" pre žiakov 7. A, 8. A, 9. A a vybraných žiakov PŠ. 

Spojené triedy 8. 10. 2021: 1. K + 3. K - učí sa podľa 1. K počas 1. - 5. hodiny

Spojené triedy 7. 10. 2021 - 1. K a 3. K - učí sa podľa 1. K počas 2. - 5. hodiny

Spojené triedy 1. 10. 2021: 1. K + 3. K - učí sa podľa 3. K počas 1. - 5. hodiny

10,00  - 10,45 vyhodnotenie športových hier - triedny učiteľ sa ho zúčastní so svojou triedou

1. K + 3. K - Bendžalová

6. C + 9. C - Schneider

Spojené triedy 30. 9. 2021: 1. K + 3. K učí sa podľa 3. K počas 1. - 4. hodiny

Spojené triedy 29. 9. 2021: 1. K + 3. K - učí sa podľa 3. K počas 1. - 5. hodiny

Spojené triedy 28. 9. 2021: 1. K + 3. K - učí sa podľa 3. K počas 1. - 6. hodiny

Spojené triedy 27. 9. 2021: 6. C + 4. D - učí sa podľa 4. D počas 1. - 4. hodiny

1. vyučovacia hodina - otvorenie športových hier - triedny učiteľ so svojou triedou okrem: s 1. K - Fedáková, s 9. C - Schneider. 

Zároveň počas 3. - 5. hodiny budú prebiehať pre žiakov 2. stupňa ZŠ (5. A - 9. A) aktivity k Európskemu dňu jazykov podľa rozpisu p. uč. Semanovej. 

Spojené triedy 24. 9. 2021: 1. K + 3. K - počas 1. - 5. vyuč. hodiny, učí sa podľa 3. K

Spojené triedy 23. 9. 2021: 1. K + 3. K - učí sa podľa 3. K počas 1. - 5. hodiny

 

 

Spojené triedy 17. 9. 2021: 

2. A + 4. A - učí sa podľa 4. A 

1. K - 3. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 16. 9. 2021: 

1. K + 3. K - učí sa podľa 1. K počas 1. - 5. vyučovacej hodiny

2. A ((as. Bartková) + 4. A - učí sa podľa 4. A počas 1. - 5. vyučovacej hodiny

 

Spojené triedy 14. 9. 2021: 

1. K + 3. K - učí sa podľa 3. K počas 1. - 6. hodiny

21. 6. 2021: školský výlet do Tricklandie pre žiakov 8. C

18. 6. 2021: vlastivedná vychádzka v Levoči pre žiakov 3. A a 4. A triedy

17. 6. 2021: 

1. - 5. hod. - školský výlet do ZOO pre žiakov 1. A

1. - 5. hod. - turistika Levočská dolina pre žiakov 7. A

15. 6. 2021 - "Oslavujme čítaním" - oslava MDD a aktivity so školskými časopismi

Spojené triedy 14. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

1. - 2. hod. - Geografia miestnej krajiny pre žiakov 5. A 

5. hod. - Beseda s p. Zámečníkom v SKN pre vybrané triedy podľa zoznamu

Spojené triedy 11. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

1. - 5. hodina - Exkurzia na Spišský hrad pre žiakov 4. A

Spojené triedy 10. 6. 21: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

1. - 5. hodina - Geografická vychádzka v regióne

Spojené triedy 9. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

1. - 5. hodinu - šk. výlet do Tricklandie pre žiakov 5. A

Spojené triedy 8. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

1. - 2. hodina - exkurzia do Národnopisného múzea v Smižanoch pre žiakov 9. A

Spojené triedy 7. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

2. - 4. hodina - 1.st. ZŠ a ŠZŠ - podľa rozpisu návšteva Muzikmúzea v Spišskom Hrhove

3. - 4. hodina - 2. st. ZŠ, PŠ - Príbeh hudby 2 v aule školy (vyučujúci podľa RH)

Spojené triedy 4. 6. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

7. A + 8. A - učí sa podľa 7. A (počas 1. - 5. vyučovacej hodiny)

Spojené triedy 3. 6. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

7. A + 8. A - učí sa podľa 7. A (počas 1. - 5. hodiny)

Spojené triedy 2. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

7. A + 8. A - učí sa podľa 7. A (počas 1. - 5. hodiny)

Spojené triedy 1. 6. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 31. 5. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 28. 5. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 27. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

3. D + 9. D - učí sa podľa 9. D

Spojené triedy 26. 5. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 25. 5. 2021: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 24. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 21. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 20. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

 

Spojené triedy 19. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 18. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa pdoľa 1. K

Spojené triedy 17. 5. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 2. K

 

Spojené triedy 7. 5. 

1. K a 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 6. 5. 

1. K a 2. K - učí sa podľa 1. K 

Spojené triedy 5. 5. 2021:

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 4. 5. 2021: 

1. K a 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 3. 5. 2021: 

1. K a 2. K - učí sa podľa 1. K

8. A + 9. A - učí sa podľa 8. A

5. hod. chýbajúca Jakubovičová - SJL vo 4. A - zástup Bendžalová (NV)

Spojené triedy 30. 4. 2021

1. K - 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 29. 4. 2021

1. K a 2. K - učí sa podľa 1. K 

Spojené triedy 28. 4. 2021 

1. K a 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 27. 4. 2021:

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 26. 4. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 23. 4. 2021: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy: 1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 20. 4. 21

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 19. 4. 21

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K v triede 1. K

Spojené triedy 19. 4. 21: 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K v triede 1. K

7. A + 8. A - učí sa podľa 7. A

Spojené triedy 15. 4. 21

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K (v triede 1. K)

7. A+ 8. A - učí sa podľa 7. A

Spojené triedy 14. 4. 21

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

7. A + 8. A - učí sa podľa 7. A

Spojené triedy 13. 4. 21

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

7. A + 8. A - učí sa podľa 7. A

Spojené triedy 12. 4. 

1. K + 2. K - učí sa podľa 1. K

6. hod. ILI v 6. A - chýbajúca Olejárová - zástup Hlubovič (miesto 5. A)

Spojené triedy: 1. K +2. K - počas 1. - 5. hod., učí sa podľa 2. K

Spojené triedy: 1. K + 2. K - učí sa podľa 2. K

Spojené triedy: 1. K + 2. K - 1. - 5. hod. - učí sa podľa 2. K

Spojené triedy: 1. K + 2. K - 1. - 5. hod. - učí sa podľa 2. K

Spojené triedy: 1. K + 2. K - 1. - 5. hod. - učí sa podľa 2. K

 

Spojené triedy 18. 12. 2020

3. C + 6. C - počas 1. - 5. hodiny, učí sa podľa 6. C

Zrušená trieda: 7. A

Szitáriová – 6. hod. ITC v 5. A – Mogrovičová (spojiť s 5. A)

Kočiš – 1. hod. TSV v 8. A – Netík – NV

 1. hod. TSV vo 4. A – Kamenická
 2. hod. ZTV v 9. C – Zavacká
 3. hod. TSV v 3. C – Bartková
 4. hod. TSV v 1. K - Bartková

Spojené triedy 7. 12. 2020 - 8. C + 1. K - učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 4. 12. 2020: 8. C + 1. K - počas 1. - 5. vyuč. hodiny, učí sa podľa 1. K

Spojené triedy 3. 12. 2020: 8. C + 1. K počas 1. - 5. vyuč. hodiny, učí sa podľa 1. K

1. - 5. hodina - žiaci 2. st. ZŠ, ŠZŠ, PŠ, ktorí neodišli z internátu budú spojení - G. Babejová + as. 

Spojené triedy 28. 2. 2020: 

5. C + 7. C - 1. - 5. hodinu - učí sa podľa 7. C

5. A + 7. A - 1. - 5. hodinu - učí sa podľa 7. A

1. K + 3. K - 1. - 5. hodinu - učí sa podľa 3. K

3. - 5. hod. žiaci 1. stupňa ZŠ - Osmiankova literárna záhrada, knižnica Spišská Nová Ves

Spojené triedy 14. 2. 2020

1. C + 5. C - 2. - 4. hodinu, učí sa podľa 1. C

2. D + 9. D - 1. - 4. hodinu, učí sa podľa 2. D

7. A + S. Goceliak - lyžiarsky výcvik

 

Spojené triedy 13. 2. 2020

2. D + 9. D - 1. - 4. hodinu, učí sa podľa 2. D

1. C + 5. C - 1. - 2. hodinu, učí sa podľa 1. C

7. A + Goceliak (7. C) - lyžiarsky výcvik

1. - 3. hod. spojené triedy 9. D + 2. D - učí sa podľa 2. D

11. 2. 2020 - 3. - 4. hod. Exkurzia na DOD do SŠI Nám. Š. Kluberta 1 pre žiakov 8. A, 9. A, 9. C a 3. K trieda

 1. 3. hodina – Osmiankova literárna záhrada

- pridelení učitelia zostanú so žiakmi v knižnici J. Henkela

 1. A – Dredanová
 2. A – Zemčáková
 3. A – Kamenická
 4. A - Fedáková                                                                                                                                                 3. – 4. hodina - SKN Mateja Hrebendu – stretnutie so šéfredaktorkou časopisu Slniečko

– učitelia sa vystriedajú podľa rozpisu na nástenke

7. a 8. hod. sa 5. 2. 2020 nevyučuje, o 14.00 bude stretnutie so zamestnancami Bussines Lease v aule školy

31. 1. 2020 - Spojené triedy 5. A a 6. A - 1. - 5. hodinu, učí sa podľa 6. A

 

5.C  trieda bude rozdelená celý týždeň nasledovne:

Milčák – 9. D (Bendžalová)

Kovačiková, S. Gažiková – 4. A (Fedáková)

Steigauf, D. Šopínec – 1. C (Mlynárová)

Spojené triedy 18. 12. 2019

1. P + 1. A - 1. - 4. hodina - učí sa podľa 1. A

6. A + 7. A - 1. - 6. hodina - učí sa podľa 6. A

4. - 10. 12. 2019 - Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka (Kočiš, Zemčáková)

3. - 4. hod. - Exkurzia do SZŠ na DOD pre žiakov 8. a 9. roč. (Motyková, Kočiš)

1. - 2. hodina - Exkurzia do SOŠ v Levoči - 8. A a 9. A

1. - 2. hodina - divadelné predstavenie Zlaté kura - ŠMŠ, ZŠ 1. st., ŠZŠ, PŠ

3. - 6. hodina - súťaž iBobor - ZP žiaci z tried: 5. A, 6. A, 8. A, 9. A

2. - 4. hod. - Exkurzia na mestský úrad - 1. K a 3. K

1. - 3. hod. Exkurzia do Planetária v Prešove - 4. A

 1. – 4. vyučovacia hodina – divadelné predstavenie Perinbaba v Spišskej Novej Vsi

(všetky triedy okrem 1. P a 9. D)

Žiaci, ktorí prídu ráno a nebudú zapísaní v zozname, ostanú v škole pod vedením p. uč. Netíka, Hluboviča, Babejovej G.

14. ročník Dňa Ľudovíta Štúra - 3. - 4. vyuč. hodinu, žiaci 9. C a 3. K

Čítanie pre seniorov v SKN - 3. a 4. vyuč. hodinu pre žiakov 6. A, 7. A, 9. A triedy

Spojené triedy 17. 10 2019

1. P + 1. A - učí sa podľa 1. P (1. - 4. hodinu)

Spojené triedy 16. 10. 2019

1. A + 1. P - 1. - 4. hodinu - učí sa podľa 1. P

10. 10. 2019  3. - 5. hodinu - Európsky deň jazykov pre žiakov 2. stupňa (podľa rozpisu)

9. 10. 2019 - Exkurzia "Technológia výroby papiera v Ludrovej a prehliadka miniatúr"

0. hod. ETV - nebude

7. hod. - obed žiakov (vzhľadom na predpokladaný príchod o 14.00)

Žiaci, ktorí sa nezúčastnia exkurzie, budú zhromaždení v VI. A pod vedením pedagógov:

(Holub, Facunová, Alexa, Goceliak, Michalek, Frankovič) Kožuško – VIII. D,

 1. hod. Dubec
 2. hod. Bartková
 3. hod. Bartková
 4. hod. Bartková
 5. hod. Halásová
 6. hod. Netík

Spojené triedy 17.5.2019

IX. A + VII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VII. A

Spojené triedy 16.5.19

IX. A +  VII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VII. A

Spojené triedy 15. 5. 2019

IX. A + VII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa IX. A

Spojené triedy 14. 5. 2019

IX. A + VII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa IX. A

6. hodina - ILI v V. A - do internátu (chýbajúca Olejárová)

Spojené triedy 13. 5. 19

IX. A + VIII. A - 1., 2., 5., 6. hodinu - učí sa podľa VIII. A

I. K + II. K - 5. hodina PHY - Jozefčák (chýbajúca Švedová)

6. a 7. hodina PHY - do internátu

6. hodina - ILI v V. A - do internátu (chýbajúca Olejárová)

 

6. hodina - MAT v VIII. A - Pavlová (chýbajúca Olejárová)

Spojené triedy 30.4.2019

III. C + I. P - 1. - 4. hodinu - učí sa podľa I. P

Hricko, Kaleja, Repíková - do V. A po príchode z prijímacích skúšok

6. hodina - ILI v V. A - do internátu (chýbajúca Olejárová)

Spojené triedy 25. 4. 2019: 

III. A + IV. A - 1. - 4. hodinu - učí sa podľa III. A

 

 

Spojené triedy 24. 4. 2019: 

III. A + IV. A - 3. - 6. hodinu - učí sa podľa III. A

Spojené triedy 17. 4. 2019: 

I. K + II. K - 5. hodina - učí sa podľa I. K

III. A + IV. A - 5. hodinu - učí sa podľa IV. A

Spojené triedy 12. 4. 2019: 

VII. A + IX. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VII. A

VII. B + VIII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VIII. A

IV. A + III. A - 1. - 5. hodinu - učí sa podľa III. A

Spojené triedy 11. 4. 2019: 

VII. A + IX. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VII. A

VII. B + VIII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VIII. A

Spojené triedy: 

VII. A + IX. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VII. A

VII. B + VIII. A - 1. - 6. hodinu - učí sa podľa VIII. A

 

Spojené triedy 14.2.2019

I. A + II. A - 1. - 4. hodinu - učí sa podľa I. A

Spojené triedy 13. 2. 2019

I. A + II. A - učí sa podľa I. A

Spojené triedy 12.2.2019

I. A + II. A - učí sa podľa II. A

Spojené triedy 11.2.2019

I. P + I. A - učí sa podľa I. P

Spojené triedy 6. 2. 2019

V. E + VIII. D - 1. - 4. hodinu - učí sa podľa VIII. D

Spojené triedy 5. 2. 2019

V. E + VIII. D - 1. - 4. hodinu, učí sa podľa VIII. D

III. A + IV. A - 1. - 6. hodinu, učí sa podľa IV. A

Spojené triedy 4. 2. 2019

V. E do VIII. D celý deň

IV. A + III. A - 3. - 5. hodinu - učí sa podľa III. A

Spojené triedy - 30. 1. 2019

I. E s I. P – 1. – 4. hodinu – učí sa podľa I. P

M. Bulka, M. Balogová do IX. C – 1. – 5. hodinu

M. Bulka, M. Balogová – 6. hodina chýbajúca Zalčíková – zastupuje Netík

5. hodina ILI v II. A – chýbajúca Mlynárová – zastupuje Kotyrová

Zástup 24. 1. 2019

6. hodina MAT v VIII. A - chýbajúca Olejárová - zástup Pavlová

17.1.2019 - 6. hod. MAT v VIII. A - chýbajúca Olejárová - zástup Pavlová

16.1.2019 - 3. hod. VYV v III. C - chýbajúca Babejová - zástup Iľašová

 

Spojené triedy 11. 1. 2019

III. C s I. P - 1. - 2. hodinu

Spojené triedy 21. 12. 2018

III. C do IV. A - do 11.40 (učí sa podľa IV. A)

 Spojené triedy 20. 12. 2018

III. C do IV. A celý deň - učí sa podľa IV. A

 

 

Spojené triedy 5. 12. 2018 - 3. - 5. vyuč. hodinu

I. K a II.  - učí sa podľa II. K

VII. A a VII. B - učí sa podľa VII. B

IX. A a VIII. A - učí sa podľa IX. A

Po príchode zo Žakoviec ostávajú pridelení učitelia so žiakmi do konca 5. vyuč. hodiny, teda do 12.35.

 

 

 

Spojené triedy 9. 11. 18

I. K a II. K - učí sa podľa II. K