Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zorganizovali  v historickej radnici v Levoči 20. ročník Týždňa slovenských knižníc.

Našu školu úspešne reprezentovala Sofia, ktorá  bola zapojená do sprievodného programu a čítala o živote Mateja Hrebendu.