Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena s DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objed.
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
 IČO
7001/20 potraviny  165,00   12/2020 13.01.2020 Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemešany  51442442
7002/20 potraviny 94,86   7/2020 13.01.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7003/20 potraviny 873,86   7/2020 13.01.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7004/20 potraviny 214,07   10/2020 13.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7005/20 potraviny 10,01   10/2020 13.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7006/20 potraviny 210,11   8/2020 13.01.2020 FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50745565
7007/20 potraviny 66,44   7/2020 13.01.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7008/20 potraviny 165,75   9/2020 13.01.2020 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7009/20 potraviny 620,13   9/2020 13.01.2020 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7010/20 potraviny 323,15   10/2020 20.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7011/20 potraviny 31,40   10/2020 20.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7012/20 potraviny 372,84   8/2020 20.01.2020 FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50745565
7013/20 potraviny 72,34   4/2020 23.01.2020 Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7014/20 potraviny 100,40   1/2020 23.01.2020 BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7015/20 potraviny 61,96   10/2020 23.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7016/20 potraviny 88,62   10/2020 23.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7017/20 potraviny 258,20   13/2020 23.01.2020 Kingfruits sro, Komenského 223/3, 059 21 Svit  
7018/20  potraviny  288,68   7/2020  23.01.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 
7019/20 potraviny 318,86   9/2020 23.01.2020 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7020/20  potraviny  87,96    2/2020 23.01.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31661445
7021/20 potraviny 272,33   8/2020 23.01.2020 FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50745565
7022/20 potraviny 117,68   7/2020 23.01.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7023/20 potraviny 88,21   4/2020 24.01.2020 Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7024/20 potraviny 165,00   12/2020 24.01.2020  Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemšany  51442442
7025/20 potraviny 111,23   10/2020  24.01.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541 
7026/20  potraviny 23,65   10/2020 24.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7027/20 potraviny 324,36   1/2020 29.01.2020 BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7028/20  potraviny 44,39   10/2020 29.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7029/20  potraviny 133,97   10/2020 29.01.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7030/20  potraviny 9,48   6/2020 29.01.2020 Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363 
7031/20  potraviny 266,28   6/2020 29.01.2020 Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok  31654363
7032/20  potraviny 183,14   2/2020  04.02.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV   31651445
7033/20  potraviny 43,36   4/2020  07.02.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves  36582115
7034/20  potraviny 2,84   6/2020  10.02.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363
7035/20 potraviny 121,32   6/2020 10.02.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363
7036/20 potraviny  275,00   12/2020 07.02.2020  Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemšany 51442442
7037/20 potraviny  96 ,00   10/2020 07.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7038/20 potraviny  37,02   10/2020 07.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541 
7039/20 potraviny  190,21   8/2020 07.02.2020  FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50697625
1/20 kurz lyžovania uč. 756,00    11/2020 07.01.2020 Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, snowboardingu a skautingu České republiky zs, Thámova 4, Praha 8 68406002
2/20 telekom.poplatky 7,69  e01č1-4K684WO   07.01.2020  O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava  35848863 
3/20  telekom.poplatky  87,26  0273830    07.01.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 
4/20 publikácia  43,96   129/2019  07.01.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
5/20  prenájom auta  0,01 10665411    07.01.2020  Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 35745843 
6/20 poistné  211,68 5720012129   07.01.2020 Generali poisťovňa as, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA    
7/20 telekom.poplatky  25,99 0273830    09.01.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
8/20 telekom.poplatky  13,49 0273830    09.01.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469 
9/20 telekom. poplatky  9,98 0273830    09.01.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
10/20  cest. poistenie  19,84 15/2020    09.01.2020  Allianz Slovenská poisťovňa as, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700
11/20  elektrina  1104,06 100662254ZoP   09.01.2020 Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
12/20 seminár  39,00   18/2020  13.01.2020  Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky  37922190 
13/20 PHM  144,31 zmluva o vydaní kariet    14.01.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava  35757086
14/20 plyn  281,00 63300153028    15.01.2020  SPP as, Mlynská Nivy 44/a, Bratislava  35815256
15/20 kazeta  167,00   16/2020  17.01.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
16/20 prihláška - člen   25,00   29/2020  17.01.2020  RVC Prešov, nám.mieru 1, 080 01 Prešov  31954120
17/20 prístup na VSSR  165,00   30/2020 20.01.2020  Poradca podnikateľa sro, M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina   31592503
18/20 oprava antény  63,00   155/2019 20.01.2020  Ľuboš Kovalík, J.Francisciho 154/31, 054 01 Levoča  17301203
19/20 oprava práčky 50,00   19/2020  21.01.2020  Patrik Šefčík, Jablonov 257 053 03   51242419
20/20 výroba kľúčov  80,50   20/2020  21.01.2020  Mário Zemčák, Francisciho 4, Levoča  33056137
21/20 kontrola a oprava HP  396,00   21/2020  21.01.2020  Pavol Černický, Nemešany 81, 053 02 Sp.Hrhov  14375168
22/20  HP  54,00   22/2020 21.01.2020  TECHAFIRE sro, Nemešany 81, 053 02 Sp. Hrhov  51407922
23/20 poplatok na konferenciu  314,00   23/2020  21.01.2020  Indícia, n.o. Rovniankova 15, 851 02 Bratislava  45736286
24/20 seminár RZD 30,00   26/2020 23.01.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice no, Družstevná 232/2,  Košice 51424266
25/20 portál Direktor 152,00   25/2020 23.01.2020 Wolters Kluwer SR sro, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262
26/20 PZP 288,00 o zabezpečení výkonov PZP   24.01.2020 MEDISON sro,  Obchodná 16, Košice 040 11 36679135
27/20 ovládače - brána 51,60   24/2020 24.01.2020 BOP-Slovakia sro, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 36591441
28/20 časopis Škola  25,00   27/2020  27.01.2020  Mgr.Marián Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava  52829821
29/20 seminár 70,00   28/2020 30.01.2020  Kantorka no, Bazalková 7 04017 Košice  45740313
30/20 tonery  293,50   16/2020  30.01.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
31/20 stravné lístky  2026,34   39/2020  30.01.2020  UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  31396674
32/20 oprava umývačky  104,40   41/2020  30.01.2020  Michal Jedinák, 06533 Veľký Lipník 8  43385249
33/20 čist. prostriedky  1194,24   40/2020  31.01.2020  Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov  46841075
34/20 oprava výťahu 175,80 6.3.1020    03.02.2020  Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice  17251605
35/20 vodné a stočné  1125,60 008/242/10P    03.02.2020  Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
36/20 prenájom auta  0,01 10665411    05.02.2020  Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 35745843 
37/20 telekomunik. popl. 86,89 0273830   06.02.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
38/20  výkon činnosti PO a BOZP 54,00 o poskytnutí služieb    06.02.2020  BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves 34525807
39/20  uverejnenie inzercie  309,60 o uverejnení inzercie    06.02.2020  MEDIATEL sro, Miletičova 21, 821 08 Bratislava  35859415 
40/20 PHM  192,97 o vystavení kariet    06.02.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 
41/20  telekom.poplatky  25,99 0273830   10.02.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 
42/20 telekom.popl.  14,05 0273830    10.02.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
43/20 telekom.poplatky  11,03 0273830    10.02.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469 
44/20  telekom.popl.  8,39 e01č1-4K684WO    10.02.2020  O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava  35848863
45/20 uživanie ľad.plochy  36,00  97/2019/SŠ    11.02.2020  Technické služby mesta Levoča, Hradby 2 054 01 Levoča   35528052 
46/20 školenie  45,00   44/2020  11.02.2020  VÚDPaP   
47/20 elektrina  1387,45 100662254ZoP    13.02.2020  Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 
48/20 správa Office365  182,50 o posk.služieb    14.02.2020  PcProfi sro, Fintická 14050/119 08006 Prešov  44685173 
49/20 uč.pomôcky SJ  70,11   48/2020  17.02.2020  INFRA Slovakia sro, J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre  44752423
50/20 plyn, služby kuriča  5089,21 doh. o úhrade    17.02.2020  Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
51/20 oprava notebook  143,20   49/2020  17.02.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
52/20 nájom priestorov  101,95 04.08/392.13/54   17.02.2020  Vš.nemocnica s poliklinikou Levoča as Probstnerova cesta 2/3082, Levoča   36594849 
53/20  STP APV WinIBeu, WINPaM  155,35 R220/2008    17.02.2020  IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice  00162957 
54/20 konferencia 118,00   48/2020  18.02.2020  INFRA Slovakia sro, J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre   44752423
55/20 oprava PC  132,00   49/2020 20.02.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214 
56/20 uč.pomôcky V  179,45   32/2020  21.02.2020  Železiarstvo Olekšák sro, Pri Podkove 982/3, Levoča  36781410 
57/20 náplň do lekárničiek  89,24   51/2020  25.02.2020  Mgr.Zuzana Zoričáková Košická 22 054 01 Levoča  33053260
7040/20  potraviny  310,55    7/2020 07.02.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7041/20 potraviny   178,09    3/2020 10.02.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7042/20  potraviny   89,36   10/2020  10.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7043/20  potraviny   11,57   10/2020  10.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves   31729541 
7044/20  potraviny   123,26   8/2020  10.02.2020  FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50697625
7045/20  potraviny   185,89    9/2020 11.02.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov  35760532
7046/20  potraviny   146,79   10/2020  11.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7047/20  potraviny   64,27   4/2020  13.02.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115 
7048/20  potraviny   76,89   8/2020 13.02.2020  FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50697625 
7049/20  potraviny   172,98   7/2020  13.02.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7050/20  potraviny   127,24   5/2020 14.02.2020 Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363
7051/20  potraviny   4,74   5/2020  14.02.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363
7052/20  potraviny   53,09   10/2020 14.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves 31729541 
7053/20 potraviny  16,84   10/2020  14.02.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7054/20 potraviny  202,00    1/2020 20.02.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7055/20 potraviny   81,05   7/2020 20.02.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
7056/20 potraviny    87,69   10/2020 20.02.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves  31729541
7057/20 potraviny   219,83   8/2020 20.02.2020 FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50745565
7058/20 potraviny   63,14   10/2020 20.02.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves  31729541
7059/20 potraviny    2,84   6/2020 26.02.2020 Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31654363
7060/20 potraviny   108,00   5/2020 26.02.2020 Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok  31654363
7061/20 potraviny   4,33   10/2020 26.02.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves  31729541
7062/20 potraviny   135,84   10/2020 26.02.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves  31729541
7063/20 potraviny   146,18   8/2020 26.02.2020 FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50697625
7064/20 potraviny   38,14   2/2020  02.03.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV​  31651445
7065/20 potraviny   55,99   4/2020 02.03.2020 Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7066/20 potraviny   167,71   2/2020 02.03.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV​   31651445
58/20 strava žiakov LK  262,50    37/20 27.02.2020  Tomáš Kukliš, Štúrova 67/13, 059 41 Tatranská Štrba  37436961
59/20 skipass + požičovňa LK  270,00   36/20  27.02.2020  Snowpark Lučivná sro, 059 31 Lučivná 306  36495867
60/20 oprava VT  416,80   49/20  28.02.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214
61/20  vodné a stočné  698,05  008/242/10P   28.02.2020  Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
62/20 odb.prehliadka a mazanie výťahu  85,69  6.3.1020   02.03.2020  Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 
63/20 hav.poistenie Peugeot  322,36 6808084822    02.03.2020  Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica  31595545 
64/20 činnosť technika PO a BOZP  55,80 o poskyt.služieb    02.03.2020  BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves 34525807
65/20 uč.pomôcky  43,90     03.03.2020 Učebné pomôcky Slovakia, Ing.Juraj Halama, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica 45932212 
66/20 perá  157,50   45/20  03.03.2020  National Pen, Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth Ireland  97264440
67/20 kurz prvej pomoci  312,00   50/20  04.03.2020  Falck Healthcare as, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava  44571747 
68/20 aspracovanie GDPR 160,00   25/20 04.03.2020 4B2B advisory sro, Haburská 86/23, 821 01 Bratislava 52293939
69/20 prenájom auta  0,01 10665411    05.03.2020  Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 35745843 
70/20 zdravotnícke potreby a lieky  549,26   47/20  05.03.2020  Zelená lekáreň Levoča sro, Železničný riadok 2, 054 01 Levoča  51838681 
71/20 užívanie ľadovej plochy   36,00 97/2019/SŠ    06.03.2020  Technické služby mesta Levoča, Hradby 2 054 01 Levoča 35528052
72/20 telekom.služby  87,26 9924269027    06.03.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
73/20 telekom.poplatky  10,87 e01č1-480v.9nn   09.03.2020  O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 
74/20  telekom.služby  13,84 0273830    10.03.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
75/20 telekom. služby  26,06 0273830    10.03.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
76/20  telekom.poplatky  10,00 0273830    10.03.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
77/20 PHM  208,14 o vydaní kariet    10.03.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
78/20 oprava kopírky  102,74   49/20  10.03.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
79/20 elektrina  1411,31 100662254ZoP    11.03.2020  Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 
80/20 oprava väzby textov  33,00   46/20  11.03.2020  Slov.knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36 Levoča 05401  37780387 
81/20  knihy 2640,00   42/20  13.03.2020  CBS sro, Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica   36754749 
82/20 uč. pomôcky UPSVaR  232,40   57/20  05.03.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
7067/20 potraviny  261,80   1/20  11.03.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7068/20 potraviny  94,82   5/20  11.03.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363
7069/20  potraviny  161,70   2/20 11.03.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7070/20  potraviny  2,84   6/20 11.03.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363
7071/20  potraviny  228,82   9/20  11.03.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7072/20  potraviny  275,00   12/20 11.03.2020  Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemšany  51442442
7073/20  potraviny  49,45   10/20  11.03.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves 31729541
7074/20  potraviny   235,44   10/20  11.03.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7075/20  potraviny  514,08   7/20  11.03.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7076/20  potraviny  183,59   7/20 11.03.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
7077/20  potraviny  235,08   8/20 11.03.2020  FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské 50745565 
7078/20  potraviny  39,69   10/20 12.03.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves 31729541 
7079/20  potraviny 221,19   3/20 23.03.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115 
7080/20  potraviny   17,29   2/20 23.03.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV​  31651445
7081/20  potraviny   4,74   6/20  23.03.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 31654363
7082/20  potraviny  148,74   5/20 23.03.2020  Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok  31654363 
7083/20  potraviny  158,93   1/20  23.03.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613 
83/20 tonery + papier   455,00   16/20 17.03.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
84/20 aktualizácia publikácie hygiena  17,00     19.03.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718 
85/20 tonery + obálky  264,89   16/20  23.03.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
86/20 plyn+služby kuriča  4450,99 dohoda o úhrade   

30.03.2020

Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390 
87/20 farby laky  94,64   53/20  01.04.2020  BAL Slovakia sro, Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina  36396044
88/20 webhosting  78,44 o úhrade   02.04.2020  Armin s.r.o., SNP 8, 915 01 Nové mesto nad Váhom 36687871
89/20 plyn  76,00 6300153028    02.04.2020  SPP as, Mlynská Nivy 44/a, Bratislava 35815256
7084/20 potraviny  101,27   2/20  23.03.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7085/20 potraviny  47,83   3/20  30.03.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves  36582115
 90/20 vodné, stočné  819,83  008/242/10P   06.04.2020 Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 
 91/20 technik BOZP, PO 54,00 o poskyt.služieb    06.04.2020  BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves 34525807
 92/20 telekom.poplatky 86,89 9924269027    06.04.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 93/20 PHM  154,88 o vydaní kariet   08.04.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
 94/20 telekom.poplatky  2,09 e01č1-480r.9nn    08.04.2020  O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863
 95/20 telekom.poplatky  10,00 0273830    14.04.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 96/20 telekom.poplatky  26,00 0273830    14.04.2020   Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 97/20 telekom.poplatky  13,07 0273830    14.04.2020   Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 98/20 publikácia  44,86    129/19 15.04.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
 99/20 elektrina  739,68 100662254ZoP    15.04.2020   Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 
100/20 preprava žiakov  367,50    38/20 22.04.2020 FFO bus sro, Lúčna 1655/29 Levoča  47341017
101/20 úrazové poistenie  108,11 2-497-204801    23.04.2020  Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice  50013602 
102/20 oprava omietok a maľovanie   3000,00  1/2020   27.04.2020  Štefan Iľaš, Francisciho 36, 054 01 Levoča  34805559 
103/20 bezkontaktný teplomer 5ks 328,68   59/20 27.04.2020 EcoLed solutions a.s. Tulipanová 1, 903 01 Senec 36747262
104/20 kúrenie 3918,59 dohoda o úhrade   27.04.2020 Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
105/20 činnosť technika BOZP, PO 54,00 o poskyt. služieb   06.05.2020 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves 34525807
106/20 telekom.poplatky 86,89 9924269027   06.05.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
107/20 vodné, stočné 423,28 008/242/10P   07.05.2020 Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
108/20 stravné lístky 2834,02   61/20 11.05.2020 UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  31396674
109/20 telekom.poplatky 26,00 0273830   11.05.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
110/20 telekom.poplatky 10,00 0273830   11.05.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
111/20 telekom.poplatky 13,00 0273830   11.05.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
112/20 videoseminár 35,00   68/20 13.05.2020 RVC Prešov, Námestie mieru 1,  Prešov 31954120
113/20 videoseminár 20,00   67/20 13.05.2020 RVC Prešov, Námestie mieru 1,  Prešov 31954120
114/20 videoseminár 20,00   66/20 13.05.2020 RVC Prešov, Námestie mieru 1,  Prešov 31954120
115/20 elektrina 506,00 100662254ZoP   14.05.2020 Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
116/20 čist. prostriedky  1405,61   64/20  15.05.2020  Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov 46841075
117/20 plyn, služby kuriča  3904,08  o úhrade   20.05.2020  Spojená škola internátna, Nám.Štefana Kluberta 1, Levoča  42085390 
118/20 obálky, tonery  408,46   16,17/20  20.05.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 
119/20 oprava PC  209,40   49/20  21.05.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214 
120/20 poplatok za kom.odpad  1990,56     25.05.2020 Mesto Levoča, Nám.Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča 00329321
121/20  stavebné práce 11000,00   o dielo 1/20   26.05.2020 Štefan Iľaš, Francisciho 36 05401 Levoča  
 122/20  publikácia 46,66     129/19  27.05.2020 MADE IN,s.r.o., Pestovateľská 10, 82104 Bratislava  
 123/20  pružinová hojdačka 1197,00     61/20  28.05.2020 Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča  
 124/20 hyg. a dezinfekčné prostriedky  379,49     70/2020 29.05.2020

Gastrobal s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

46841075
 125/20  revízia výťahu 85,69  6.3.1020    29.05.2020 Veronika Rusnačková- LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice   
 126/20  servisné práce - šporák 90,48     72/20  01.06.2020  Sopko Peter-servis, Bardejovská 8, 06001 Kežmarok  
 127/20 revízia plynu  242,00     65/20  02.06.2020  Jozef Džubák TIP TOP, Podunajská 7, 052 01 Spišská Nová Ves  
 128/20 BOZPPO  54,00   o poskytovaní služieb    02.06.2020  BOZPPO- Regina Maliňáková,Rázusova 292/6, 05201 Spišská Nová Ves  
 129/20 maliarsky mat. na údržbu 82,28    53/20  02.06.2020 BAL SLOVAKIA,s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, Žilina  
 130/20 Geodet.práce 180,00   62/20 02.06.2020 Ing.Peter Garnek- Geodet, Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves  
 131/20 predplatné časopisu 195,60   73/20 04.06.2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava  
 132/20 parný generátor  128,91   69/20  08.06.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava   35757086
 133/20 vodné, stočné  460,49  008/242/10P   08.06.2020  Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  36500968
 134/20 telekomunikačné popl.  86,99 9924269027    08.06.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 135/20 telekom.poplatky  49,14 0273830    10.06.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 136/20 elektrina  535,40 100662254 ZoP    11.06.2020  Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767 
 137/20 plyn + kurič  2858,66 o úhrade   11.06.2020  Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, Levoča  42085390 
 138/20 telekom.poplatky  0,26 e01č1-480v.9nn    11.06.2020  O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava   35848863
 139/20 tlačivá  48,49   74/20  11.06.2020 

ŠEVT as, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica

31331131
 140/20 st.práce- schody  4000,00   44/20  17.06.2020  Štefan Iľaš, Francisciho 36, Levoča  34805559
 141/20 maľovanie internát  veľké dievčatá  2000,00   63/20  17.06.2020  Štefan Iľaš, Francisciho 36, Levoča 34805559 
 142/20  stavebný materiál 351,95     43/20  17.06.2020 Stavebniny, spol.s.r.o. 1.mája 42, 05311 Harichovce   36571547
 143/20 prenájom auta  0,01   10665411    18.06.2020  BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Mlynské nivy 10,82109 Bratislava  35745843
 7086/20  potraviny 6,02    10/20   15.06.2020  Spiš Market,spol.s.r.o.,Šafarikovo namestie 1 05205 Spišská Nová Ves  31729541
 7087/20  potraviny 52,32     10/20  15.06.2020  Spiš Market,spol.s.r.o.,Šafarikovo namestie 1 05205 Spišská Nová Ves  31729541
 7088/20  potraviny 162,10     7/20  15.06.2020  INMEDIA,spol.s.r.o.,Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208 
 7089/20  potraviny 6,00     10/20  16.06.2020  Spiš Market,spol.s.r.o.,Šafarikovo namestie 1 05205 Spišská Nová Ves  31729541
 7090/20  potraviny 50,51     10/20  15.06.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo namestie 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541 
 7091/20  potraviny 206,13     1/20  16.06.2020  BIGIMI, s.r.o. Prev.VOS Markušovská cesta č.4, 05201 Spišská Nová Ves  44467613
 7092/20  potraviny 74,60     7/20  16.06.2020   INMEDIA,spol.s.r.o.,Námestie SNP 11, 96001 Zvolen  36019208
 7093/20  potraviny 14,00     10/20  16.06.2020  Spiš Market,spol.s.r.o.,Šafarikovo namestiSpiš e 1 05205 Spišská Nová Ves  31729541
 7094/20  potraviny 33,01     10/20  16.06.2020  Spiš Market,spol.s.r.o.,Šafarikovo namestiSpiš e 1 05205 Spišská Nová Ves  31729541
144/20 elektro.materiál 1379,61    34/2020 21.6.2020 Jozef Zoričák - ZONIC, Ružová 35, 05401 Levoča  
145/20 rebríky 167,60   76/2020  22.6.2020 Internet MALL Slovakia sro, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226
146/20 oprava zvodu 426,61   77/2020  23.6.2020 Pollákovci s.r.o., Nábrežná 54,  053 11 Smižany 47102039
147/20 tonery 130,80   16/2020  24.6.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
148/20 náterové hmoty 338,35   53/2020 30.6.2020 Bal Slovakia,s.r.o.,Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina 36396044
 149/20  železiarstvo 307,90    33/2020  30.6.2020  Železiarstvo Olekšák, s.r.o., Pri podkove 982/3, Levoča  36781410
150/20   inštalačný materiál 99,00     35/20  1.7.2020  Školník Emil 05302 Doľany 17  14373114
 151/20  mat. k inštalácii softvéru 17,28   20151112MD007    1.7.2020  SOMI Systém a.s., Lazovná 69, Banská Bystrica  36041432
 152/20  práca strojom UNC 709,20     78/20  1.7.2020  Soc. podnik m. Levoča, s.r.o.,r.s.p.Probstnerova cesta 673/9, 05401 Levoča  52478157
 153/20  plyn kuchyňa 30,00   6300153028    3.7.2020  SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava  35815256
154/20 brúska, skrutkovač 256,31   10/20 3.7.2020 Ajtech.sk, SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216,09301 Vranov nad Topľou 36463825
155/20 prenájom auta 0,01 10665411   6.7.2020 Business Lease Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 10, 82109 Bratislava 35745843
156/20 vodné,stočné 533,16 008/242/10P   6.7.2020 PVPS,a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 36500968
157/20 Servis auta 214,67   81/20 6.7.2020 Jozef Libertda EL Servis, Ludvika Svobodu 2669/23, 05801 Poprad 43036236
 158/20  telefón- pevná linka 86,69   9924269027    6.7.2020  Slovák Telekom,a.s.Bajkalská 28,81762 Bratislava  35763469
159/20 mat.na údržbu 386,10   79/20 7.7.2020 KAMAGA,s.r.o., Novoveská cesta 37, 05401 Levoča 17085489
160/20 mat. na údržbu,uč.pom. 200,14 o vydaní kariet   8.7.2020 Diners Club CS, s.r.o.,Námestie slobody 11, 81106 Bratislava 35757086
161/20 stav.mat.  267,72    43/2020 09.07.2020  Stavebniny s.r.o. 1.mája 42, 85311   Harichovce 36571547
162/20 telekom.poplatky  1,19  e01č1-480r.9nn   09.07.2020  O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863
163/20 elektrina  806,98   100662254 ZoP   13.07.2020  Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
164/20 telekom.služby  49,00  0273830   13.07.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7095/20 potraviny  24,53   2/2020  30.06.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7096/20 potraviny  13,22   2/2020  30.06.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7097/20 potraviny  75,85   7/2020  30.06.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7098/20 potraviny   41,26   8/2020  30.06.2020  GISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské  51801540 
7099/20 potraviny  88,76   1/2020  30.06.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7100/20 potraviny 19,85   2/2020  30.06.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV   31651445
7101/20 potraviny  42,46   7/2020  30.06.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 
7102/20  potraviny  38,31   10/2020  30.06.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves  31729541
7103/20 potraviny  44,04   10/2020  30.06.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves  31729541
7104/20  potraviny  79,51   10/2020  30.06.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541 
7105/20 potraviny  30,68   2/2020  30.06.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7106/20 potraviny  73,30   8/2020  13.07.2020  FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské  51801540
7107/20 potraviny  18,89   10/2020 13.07.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves  31729541
7108/20  potraviny  19,81   10/2020  13.07.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves   31729541
7109/20 potraviny 21,81   10/2020 13.07.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
165/20 tlačivá  375,06   52/2020 17.07.2020  ŠEVT as, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
166/20 stavebné práce 790,00   85/2020 20.07.2020 Peter Matvej, Gen. Svobodu 75, 053 02 Spišský Hrhov  33985332
167/20  učebnice  734,80   83/2020  20.07.2020 AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava  43829171
168/20  zdvihák BIRDIE  898,42   84/2020 21.07.2020  Unizdrav Prešov sro, Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov   36515388
169/20 technik BOZP, PO  54,00 o poskyt. služieb   27.07.2020 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9, 052 01 Sp. Nová Ves 34525807
170/20  výkony PZS  288,00 o zabezpečení výkonov PZS    28.07.2020 MEDISON sro,  Obchodná 16, Košice 040 11 36679135 
171/20 oprava omietok MŠ  3000,00 o dielo 2/2020   03.08.2020  Jozef Matvej, Bottova 9, 054 01 Levoča 34805567
172/20 kamery  350,00   86/2020  03.08.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214
173/20 oprava notebook  58,80   49/2020  03.08.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214
174/20  podnájom 2. pol. 2020 101,95  04.08/392,13/54   04.08.2020  VNsPL,a.s. Probstnerova cesta 2/3082, 05401 Levoča  25731643 
175/20 MAGIO + PL 08/20  86,89  9924269027   04.08.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 
176/20 prenájom automobilu 0,01 10665411    10.08.2020  Business Lease Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 10, 82109 Bratislava  35745843
177/20 plyn a služby kuriča  2735,44 dohoda o úhrade    10.08.2020  Spojená škola internátna, Námestie Št. Kluberta 1, 05401 Levoča  42085390

178/20

oprava notebuku 2x  265,80   49/2020  10.08.2020   DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214 
179/20  vodné, stočné  562,63  008/242/10P   10.08.2020 PVPS,a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 36500968 
180/20 O2- poplatky 2,00  e01č1-480r.9nn   10.08.2020  O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   35848863 
181/20 telek. poplatky  49,42 0273830    10.08.2020  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
182/20  opakovaná vonk. prehliadkaTN 175,00   88/20  10.08.2020  Jozef Džubák TIP TOP, Podunajská 7, 052 01 Spišská Nová Ves  11950609
183/20 materiál na údržbu 946,12 o vydaní kariet    10.08.2020  Diners club cs,s.r.o.,Nám. slobody 11, 81106 Bratislava  35757086
184/20  elektrina  584,69 100662254 ZoP    12.08.2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767 
185/20  činnosť technika PO,BOZP  54,00 o poskytovaní služieb    17.08.2020  BOZPPO-Regina Maliňáková, Razusová 34525807 
186/20 perá 103,99   91/2020 19.08.2020  National Pen, Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth Ireland  97264440
187/20  stav.práce omietky MŠ 5 585,00 o dielo č.2/2020    24.08.2020  Jozef Matvej,  Bottova 9, 054 01 Levoča  34805567
188/20  vysprávky po vodoinštalatéroch 400,00   94/2020 24.08.2020  Jozef Matvej,  Bottova 9, 054 01 Levoča   34805567
189/20  učebnice 1.st. 622,35   89/2020  26.08.2020  AD REM Peter Skubák,  Švabinského 16, Bratislava   
190/20  postele internát VCH 3 396,00   71/2020  26.08.2020 Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča  
191/20  pedagogický diár  120,00   96/2020  28.08.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava

35908718

192/20 mat.na údržbu  154,02   43/2020  28.08.2020  Stavebniny, spol.s.r.o. 1.mája 42, 05311 Harichovce 36571547
193/20 farby laky...  109,58   53/2020  02.09.2020  BAL Slovakia sro, Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina 36396044
194/20 plech na opravu prístrešku 342,56   92/2020  02.09.2020  Lindab a.s., Jamník 278. 053 22  36214604 
195/20 čistiace prostriedky 161,96   99/2020  28.08.2020  Briston sro, Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo 45547921 
196/20 revízia výťahu 128,17 6.3.1020    02.09.2020  Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605
197/20  plyn +  kúrenie 1306,26 dohoda o úhrade   02.09.2020  Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
198/20 učebnice 1.st. 3280,35   82/2020  03.09.2020  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá sro, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 31333176
199/20 prac.zošity 35,80   100/2020  03.09.2020  LiberaTerra, sro. Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava 35927097
200/20 oprava notebook 176,40   49/2020 03.09.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
201/20 kanc.potreby 270,65   17/2020 03.09.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
202/20 vodoinštal. práce 899,14   93/2020 03.09.2020 Pollákovci s.r.o., Nábrežná 54,  053 11 Smižany 47102039
203/20 vodné stočné 463,14 008/242/10P    04.09.2020  Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
204/20 prenájom auta  0,01 10665411    04.09.2020  Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 42090199 
205/20 ochranné rúška  133,50   97/2020  04.09.2020  PPO Dema sro, Dlhá 249, 905 01 Senica  45275807
206/20 čistiace potreby  1339,28   95/2020  04.09.2020  Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov 46841075 
207/20 stravné lístky  1622,50   98/2020  04.09.2020  UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  31396674 
208/20 telekom.poplatky  87,04 9924269027   07.09.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
209/20 telekom. poplatky  2,05 e01č1-480r.9nn   08.09.2020  O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 
210/20 mandátny certifikát  105,60   103/2020  09.09.2020  Disig,a.s., Záhradnícka 151,  Bratislava 821 08  35975946
211/20 telekom.poplatky  49,76 0273830    10.09.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
212/20 elektrina  634,63 100662254 ZoP    14.09.2020  Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice 

44483767

7110/20

potraviny  52,02    1/20  30.07.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV  44467613
7111/20  potraviny 73,58   87/20  03.08.2020 Staroňová Eva, Potočná 5, Harichovce  34529071 
7112/20  potraviny 20,19   10/20 18.08.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7113/20 potraviny 52,20   1/20  24.08.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7114/20  potraviny  6,29   10/20  24.08.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7115/20  potraviny  24,41   10/20  24.08.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7116/20  potraviny  16,19   1/20  24.08.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7117/20  potraviny  149,64    87/20 27.08.2020 Staroňová Eva, Potočná 5, Harichovce  34529071
7118/20  potraviny  159,63   7/20  28.08.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7119/20  potraviny  539,19   7/20 28.08.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
7120/20  potraviny  494,46   9/20  28.08.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7121/20 potraviny 257,11   8/20 14.09.2020 FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice  51801540
7122/20  potraviny  79,48   10/20 14.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7123/20  potraviny  249,98   1/20 14.09.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7124/20  potraviny  65,10   2/20 14.09.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7125/20  potraviny  66,42   7/20 14.09.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7126/20 potraviny   162,04   10/20 14.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7127/20 potraviny  60,67   10/20  14.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7128/20 potraviny  272,32   7/20  14.09.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7129/20 potraviny 179,13   13/20 14.09.2020 Kingsfruits sro, Komenského 223/3 059 21 Svit 50470426
7130/20 potraviny 119,21   8/20 14.09.2020 FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice  51801540
7131/20 potraviny 45,25   10/20 14.09.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7132/20 potraviny 219,89   10/20 14.09.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7133/20 potraviny 217,85   7/20 14.09.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
213/20 plyn + kurič  1499,92 dohoda o úhrade   17.09.2020  Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča 42085390 
214/20 overenie merača tepla  746,23   102/2020  17.09.2020  Keras - TZB sro, Jakuba Kraya 24 06001 Kežmarok  36492116 
215/20 stôl na stolný tenis  311,90   105/2020  18.09.2020  Internet MALL Slovakia sro, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava  35950226
216/20 kancel potreby+ uč.pomôcky  133,43   17/20  18.09.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
217/20 činnosť technika  PO, BOZP  54,00  o poskyt.služieb   21.09.2020  BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves  34525807
218/20 upgrade Evid. a štatist. programu  1000,00   106/20 22.09.2020  FreeTech, spol.s r.o. Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš  47973498
219/20 kazeta do tlač.  234,00   16/2020  22.09.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
220/20  on-line produkt Expert VO  261,00   107/2020  23.09.2020  Verlag Dashofer vydavateľstvo, sro, Železničiarska 13, Bratislava 35730129
221/20 on-line kurz CVI pre odborníkov  99,00   104/2020 23.09.2020  Raná starostlivosť, n.o. Tbiliská 7711/6, Bratislava - Rača  37886410
222/20 čistiace potreby  1 332,61   109/2020  25.09.2020  Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov  46841075
223/20 IP kamery, switch  811,04   49/2020  25.09.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
224/20 stravné lístky  814,82   110/2020  25.09.2020  UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  31396674 
225/20  mat. na údržbu  467,93   33/2020  28.09.2020  Železiarstvo Olekšák, s.r.o.,  Pri podkove 982/3, Levoča 36781410
226/20 publikácia Vzdelávanie detí..  44,86   129/19  30.09.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
227/20  mal. mat. na údržbu  103,05   53/2020  29.09.2020  BAL Slovakia sro, Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina  36396044 
228/20  fólia + toner  159,80   16-17/20  01.10.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 
229/20 inštalácia softvéru  60,00   49/2020  01.10.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice  35320214 
230/20  zemný plyn  216,00 100662254ZoP   02.10.2020  SPP as, Mlynská Nivy 44/a, Bratislava   35815256
231/20 vodné, stočné  784,51 008/242/10P    05.10.2020  Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17,058 89 Poprad 36500968
232/20 telekom. poplatky  86,89 9924269027    05.10.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 
233/20 uč.pom. UPSVaR  166,00   114/20  16.10.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 
234/20 uč.pomôcky - hry 340,00   111/20  07.10.2020  AjMy sro, Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča 46274413 
235/20 oprava dverí  90,00   112/20  07.10.2020  Peter Fľak, Lomnická 890/7, 054 01 Levoča  33055068 
236/20 prenájom auta  0,01  10665411   07.10.2020  Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 35745843 
237/20  PHM, mat. na údržbu  479,08 o vydaní kariet   07.10.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava  35757086
238/20 notebooky  2 448,20   116/20  09.10.2020  Internet MALL Slovakia sro, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 
239/20 žacia hlava  42,90   118/20  09.10.2020  Halcin a Halcin sro, Jána Francisciho 1673/13, Levoča   52179745 
240/20 stav.práce  3 200,00   113/20  12.10.2020 Jozef Matvej, Bottova 9, 054 01 Levoča  34805567
241/20 telekom.poplatky 16,70 e01č 1-480r.9nn   12.10.2020 O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863
242/20 telekom.poplatky 49,34 9924269027   12.10.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
243/20 činnosť technika  PO, BOZP   54,00 o poskyt.služiev   13.10.2020 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves 34525807
244/20 predplatné Škola a stravovanie 98,00   120/20 13.10.2020 RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
245/20 elektrina 1 177,60 100662254 ZoP   14.10.2020 Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
246/20 tech.podpora DS 180,00   121/20 14.10.2020 arbe sro, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36056553
247/20 uč.pomôcky 72g 402,10   117/20 14.10.2020 Nomiland sro, Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319
248/20 kľučka so zámkom 177,03   119/20 15.10.2020 Kľučka s.r.o. Radoľa 454, 023 36 46433996
249/20 plyn + služby kuriča 3 012,43 dohoda o úhrade   15.10.2020 Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, Levoča  42085390
250/20 inštalácia malej PC 325,25    49/2020 16.10.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
251/20 zoom seminár 150,00   108/20 19.10.2020  Mgr. Jana Repaská, Terapeutické ihrisko Janka, Pri prameni 30, Levoča  42111862
252/20 okná 2ks  266,00   112/20  20.10.2020  Peter Fľak, Lomnická 890/7, 054 01 Levoča 33055068
253/20 PZP Peugeot  118,51 6571697291    20.10.2020  Kooperativa poisťovňa Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 
254/20 seminár GDPR  15,00   125/20  20.10.2020  RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe  31954502 
255/20 užívanie ľad.plochy 18,00 67/2020/SŠ   21.10.2020 Technické služby mesta Levoča Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052
7134/20  potraviny  135,52   2/20  23.09.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7135/20 potraviny  45,05   8/20  23.09.2020  FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské 51801540
7136/20 potraviny  250,00   7/20  23.09.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 
7137/20 potraviny  64,37   10/20  23.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7138/20 potraviny  29,56   10/20  23.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541 
7139/20 potraviny  165,00   12/20  25.09.2020  Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemšany  51442442
7140/20 potraviny  73,98   10/20 25.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7141/20 potraviny  24,53   10/20 25.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7142/20 potraviny  224,92   7/20  25.09.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7143/20 potraviny   62,94   10/20 25.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7144/20 potraviny  165,70    9/20 25.09.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7145/20  potraviny  441,55   8/20  25.09.2020  FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské  51801540 
7146/20 potraviny  23,40   7/20  25.09.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 
7147/20 potraviny  246,15   7/20  25.09.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
7148/20 potraviny  109,09   2/20 28.09.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7149/20 potraviny  72,91   10/20  28.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7150/20 potraviny   36,04   10/20  28.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7151/20 potraviny   342,16   1/20  30.09.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613 
7152/20 potraviny   129,18   8/20  30.09.2020  FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské 51801540
7153/20  potraviny   141,46   2/20  30.09.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7154/20 potraviny   26,29   10/20 30.09.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7155/20 potraviny  76,05   10/20 30.09.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7156/20 potraviny  17,90   10/20 07.10.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7157/20 potraviny  13,60   10/20 07.10.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7158/20 potraviny  290,89   7/20 07.10.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7159/20 potraviny  275,00   12/20 07.10.2020 Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemešany 51442442
7160/20 potraviny  159,60   7/10 07.10.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
7161/20 potraviny  123,10   10/20 07.10.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7162/20 potraviny  20,62   10/20 07.10.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7163/20 potraviny  140,52   8/20 07.10.2020 FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské 51801540
7164/20 potraviny  51,00   2/20 07.10.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7165/20 potraviny  241,15   3/20 14.10.2020 Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7166/20 potraviny  129,96   2/20 14.10.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7167/20 potraviny  237,02   7/20 14.10.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
 256/20 notebooky  3908,64   126/2020  28.10.2020  Fast plus spol s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava  35712783 
 257/20 pracovné zošity  166,80   127/2020  28.10.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
 258/20 vodné stočné  846,60  008/242/10P   01.11.2020  Podtatranská vod.prev spoločnosť as Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
 259/20 kanc.potreby, tonery  758,80   16,17/20  02.11.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
 260/20 oprava PC  180,00   49/2020  02.11.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice  35320214
 261/20 kalendáre Braille  60,00   123/2020  03.11.2020  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36,   054 01 Levoča  37780387
 262/20 prenájom auto  0,01 10665411    05.11.2020 Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 42090199
 263/20 PHM, materiál  101,75 o vydávaní kariet   09.11.2020  Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
 264/20 telekom.poplatky  86,89 9924269027    09.11.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 265/20 telekom poplatky  49,96 0273830    10.11.2020  Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 266/20 Virtuálna knižnica  79,63 VK/10/03/068    10.11.2020 Komensky sro, Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
 267/20 Rekonštrukcia priestorov maséra  4000,00 o dielo 3/2020    11.11.2020  Jozef Matvej, Bottova 9, 054 01 Levoča 34805567
 268/20 telekom. poplatky  12,02  e01č1-480v.9nn   11.11.2020 O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863
269/20 kanc.potreby toner 656,47   16,17/20 11.11.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 
270/20 elektrina  1286,15 100662254ZoP    11.11.2020 Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
271/20 databáza testov ALF 398,00   137/2020 11.11.2020  4school sro Fintická 119 080 06 Prešov  50377922
272/20 stav.materiál 955,54   128/2020  12.11.2020  Stavcentrum spiš sro, Fabiniho 28 052 01 Sp. Nová Ves  36658677
273/20 technik PO, BOZP  54,00 o poskyt.služieb    12.11.2020 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.N.Ves 34525807 
274/20 slúchadlá projektor 662,30   129/2020 12.11.2020  Internet Mall Slovakia sro Galvaniho 6 821 04 Bratislava  35950226 
275/20  čist a hyg.potreby 838,56    130/2020 12.11.2020  Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov  46841075
276/20 plyn+mzda kuriča  3765,90 dohoda o úhrade    12.11.2020 Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča   42085390
277/20 učebné pomôcky  447,30   122/2020  12.11.2020  Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča 44984740
278/20 publikácia  43,96   129/2019  13.11.2020  RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
279/20 revízia výťahu 85,69 6.3.1020    13.11.2020  Veronika Rusnačková- LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605
280/20 čist. prostriedky  277,44   136/2020 16.11.2020  Eurogastrop sro Čergovská 7002/10 080 01 Prešov 44137761
281/20 katedry a stoličky  2330,00   138/2020  16.11.2020  Daffer sro, Včelárska 1, 971 01 Prievidza  36320439
282/20 webinár  300,00   131/2020 20.11.2020  Inšpirácia sro, Ľubochnianska 4 831 04 Bratislava  52120554
283/20 revízia tel.náradia 210,00   140/2020 20.11.2020  Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 Košice  51036690
284/20 prac.odevy. obuv  1380,78   115/2020  25.11.2020  Mária Repaská Hviezdoslavova 1191/31 052 01 Spišská Nová Ves  30666171
285/20 časopisy  58,10   134/2020  25.11.2020  ARES sro, Športová 5, Bratislava  31363822
286/20 učebnice 183,93   147/2020 25.11.2020  AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava  43829171
 287/20 učebnice + prac.zošity 138,60   147/2020 25.11.2020  AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava   43829171
288/20 učebnice + zošity  462,00   148/2020 25.11.2020  AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava   43829171
289/20 osadenie radiátora  601,90   132/2020  26.11.2020  Pollákovci s.r.o., Nábrežná 54,  053 11 Smižany 47102039
290/20 oprava kop.stroja  350,40   17/2020 26.11.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
291/20 stravné lístky 1057,12   150/2020 26.11.2020 UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 31396674
292/20 ESO SET žiacky 5390,00   154/2020 30.11.2020 Daffer sro, Včelárska 1, 971 01 Prievidza  36320439
293/20 vodné stočné 738,49 008/242/10P   30.11.2020 Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
294/20 uč.pomôcky 116,00   141/2020 30.11.2020 Vladimír Halcin, Francisciho 38, 054 01 Levoča 34802746
295/20 MŠ + Direktor 155,00   144/2020 30.11.2020 Wolters Kluwer SR sro, Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava  
7168/20 potraviny  172,91   9/2020  14.10.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7169/20 potraviny   72,55   10/2020  14.10.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7170/20 potraviny   142,22   9/2020  14.10.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7171/20 potraviny   88,51   10/2020  14.10.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7172/20 potraviny   327,39   1/2020 15.10.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7173/20 potraviny   297,29   7/2020 15.10.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 
7174/20 potraviny   115,81   8/2020  15.10.2020  FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice  51801540
7175/20  potraviny   91,49   9/2020 15.10.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7176/20 potraviny    39,88   10/2020  15.10.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7177/20 potraviny   159,11   2/2020 22.10.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7178/20 potraviny   76,25   7/2020 22.10.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7179/20 potraviny   44,10   8/2020 22.10.2020 FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice  51801540
7180/20 potraviny   217,53   10/2020 22.10.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7181/20 potraviny   177,62   2/2020 22.10.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7182/20 potraviny   231,29   9/2020 22.10.2020  ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
7183/20 potraviny   51,66   10/2020 2.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7184/20 potraviny   61,68   10/2020 2.11.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7185/20 potraviny   3,70   10/2020 2.11.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves   31729541
7186/20 potraviny   238,82   3/2020 10.11.2020 Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7187/20 potraviny   91,42   2/2020 10.11.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7188/20 potraviny   117,59   1/2020 10.11.2020 BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7189/20 potraviny   165,00   12/2020 10.11.2020  Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemešany 51442442
7190/20 potraviny  69,64   10/2020 10.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7191/20  potraviny  169,69   8/2020 10.11.2020 FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice 51801540
7192/20 potraviny  204,23   8/2020 16.11.2020  FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice  51801540
7193/20  potraviny  531,64   7/2020 16.11.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7194/20 potraviny  144,72   8/2020 16.11.2020 FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice 51801540
7195/20 potraviny  83,46   10/2020 16.11.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves 31729541
7196/20 potraviny  30,13   10/2020 16.11.2020 Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7197/20 potraviny  307,17   7/2020 20.11.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7198/20 potraviny  102,94   10/2020 20.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541 
7199/20 potraviny  10,72   10/2020 20.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves   31729541
7200/20 potraviny  78,72   10/2020 20.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7201/20 potraviny  53,70   2/2020 20.11.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7202/20 potraviny 84,34   1/2020 20.11.2020 BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7203/20 potraviny  80,12   8/2020 24.11.2020  FOOD LOGISTIC sro Jelšová 16, 040 22 Košice 51801540
7204/20  potraviny  98,98   2/2020 27.11.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7205/20 potraviny  109,63   10/2020 27.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
7206/20 potraviny  46,69   10/2020 27.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves   31729541
7207/20 potraviny  644,41   7/2020 27.11.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7208/20 potraviny 165,00   12/2020 27.11.2020 Farma Nemešany sro Nemešany 3, 053 02 Nemešany 51442442
7209/20 potraviny  182,18   7/2020 30.11.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 51442442 
7210/20 potraviny  318,65   10/2020 30.11.2020  Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves  31729541
296/20  čistiace potreby 677,41   153/2020  01.12.2020  Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov  46841075
297/20 uč,pomôcky V  43,61   155/2020  02.12.2020  Epifany s.r.o. Partizánska 787/9 Trenčín 911 01 48261653
298/20 termostat. sprch.  417,54   157/2020  02.12. 2020 Schau s.r.o. tehelná 1373/11a, 903 01 Senec  46484388 
299/20 kanc.potreby  115,00   111/2020 03.12.2020  AjMy sro, Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča 46274413
300/20 uč.pomôcky   666,36   156/2020 03.12.2020  PECE sro, Nábrežná 678/7 962 23 Očová 36618233
301/20  podpora KBS  298,00 20151112MD007   04.12.2020 Somi applications sro, Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica  46972366
302/20 hydromas.vaňa  1420,00   130/2020  04.12.2020 Interion sro, Hviezdoslavova 442/12, 979 01 Rimavská Sobota 44220685
303/20 hojdačka  459,99   143/2020  04.12.2020  Iris Nagy, Hviezdna 436/151, Topoľníky 930 11  50417916
304/20 telekom.poplatky  86,89 9924269027   04.12.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
305/20 licencia NVR3 ACTi 613,50   145/2020 04.12.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
306/20  kancel.potreby  515,60   16,17/20  04.12.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29,053 15Hrabušice  35320214
307/20 dlažby, obklady  1700,99   142/2020  07.12.2020  Siko kúpeľne as, Galvaniho 16B 821 04 Bratislava  43864074
308/20 koberce  393,41   158/2020  07.12.2020  B-komplet sro, B.Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves  36600326
309/20 hranoly, fošne kot  812,63   139/2020  07.12.2020 

Kolbach sro, 053 04 Studenec 186

47239816 
310/20 prenájom auto 0,01 10665411   07.12.2020 Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10,  821 09 Bratislava 42090199
311/20 prac.zošity 1292,20   149/2020 07.12.2020 AD REM Peter Skubák,  Švabinského 16, Bratislava  11782889
312/20 administrácia webstránky 400,00   159/2020 07.12.2020 ORON, Norbert Végh, Nová 500/66 054 01 Levoča 10905235
313/20 plyn, kúrenie 4309,44 dohoda o úhrade   08.12.2020 Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
314/20 preddavok plyn 4000,00 dohoda o úhrade   08.12.2020 Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
315/20 činnosť technika BOZPPO 108,00 o posk.služieb   09.12.2020 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves 34525807
316/20 stav.mat. 927,82   128/2020 10.12.2020 Stavcentrum spiš sro, Fabiniho 28 052 01 Sp. Nová Ves 36658677
317/20 telekom. poplatky 49,07 0273830   10.12.2020 Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
318/20 zvuk.lokátor, stimulátor 3085,00   152/2020 10.12.2020 MDT sp.z o.o., ul.Skosna 12A, 30-383 Krakow, PL 122953211
319/20 elektrina 1107,72 100662254ZoP   10.12.2020 Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
320/20 telekom.poplatky  9,50  e01č1-480v.9nn   11.12.2020 O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava 42090199
321/20 uč.pomôcky V 698,10   161/2020 11.12.2020 Tronik sro, Nová 480/46 054 01 Levoča 51676991
322/20 revízia výtahu 6/6 629,28 6.3.1020   11.12.2020 Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605
323/20 kanc.potreby 100,86    17/2020 11.12.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
324/20  oprava PC 60,00    49/2020 11.12.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
325/20 oprava kopírky 2x 184,00    49/2020 11.12.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
326/20 uč.pomôcky 122,90   124/2020 11.12.2020 NOMIland sro, Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319
327/20 učebnica Braille 3105,00   123/2020 11.12.2020 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36,   054 01 Levoča 37780387
328/20 čistiace potreby 832,84     11.12.2020 Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov  46841075
329/20 kopir.stroj 1699,00   146/2020 14.12.2020  DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
330/20 školský rozhlas 1651,99    160/2020 14.12.2020  MK hlas sro Bernoláková 73/5 08301 Sabinov 45352305
331/20 želez.materiál 304,47    33/2020 14.12.2020 Železiarstvo Olekšák sro, Pri Podkove 982/3, Levoča  36781410
332/20 TV, anténa, tašky 403,49   161/2020 15.12.2020 Okay Slovakia sro Černyševského 1287/10, 85101 Bratislava 35825979
333/20 zošity špeciálne 450,00   162/2020 15.12.2020 AjMy sro, Milana Rastislava Štefánika 27, 054 01 Levoča 46274413
334/20 práčka 2ks 1413,40   151/2020 15.12.2020 Internet MALL Slovakia sro, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226
335/20 uč.pomôcky X 500,00   141/2020 15.12.2020 Vladimír Halcin, Francisciho 38, 054 01 Levoča 34802746
336/20  služby kuriča 542,83 dohoda o úhrade   16.12.2020 Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča 42085390
337/20 plynová stolička 650,00   163/2020 16.12.2020 Michal Jedinák ml. Veľký Lipník 8, 06533 43385249 
338/20 rekonštrukcia priestorov maséra 3500,00 o dielo 3/2020   16.12.2020 Jozef Matvej, Bottova 9, 054 01 Levoča 34805567
339/20 montáž drevenej podlahy kotolne 1600,00   113/20 16.12.2020 Štefan Iľaš, Francisciho 36, 054 01 Levoča 34805559
340/20 kanc.potreby tonery, inštalácia 1380,10   16,17,49/20 16.12.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
341/20 inštal.mat. 213,95   35/2020 16.12.2020 Školník Emil 05302 Doľany 17 14373114
342/20 El.lab.pec 1698,00   165/2020 17.12.2020 PECE sro, Nábrežná 678/7 962 23 Očová 36618233
343/20 set náradia mix 280,00   165/2020 17.12.2020 PECE sro, Nábrežná 678/7 962 23 Očová 36618233
344/20 stav.mat.  672,32   128/2020 18.12.2020 Stavcentrum spiš sro, Fabiniho 28 052 01 Sp. Nová Ves 36658677
345/20 vodné stočné 582,68 008/242/10P   18.12.2020 Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968
346/20 PHM 76,44 o vydaní kariet   18.12.2020 Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava  35757086
347/20 stav.mat. 561,94   164/2020 18.12.2020 Ing.Ľubomír Petruška Železničná 36, 053 61 Spišské Vlachy 44953836
348/20  racky, monitor, kable 1200,97   166/2020 18.12.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
349/20  uč.pomôcky  46,60   149/2020 18.12.2020 AD REM Peter Skubák,  Švabinského 16, Bratislava  11782889
350/20  kľúče 145,80   167/2020 18.12.2020 Tvoj kľúč sro, J.Matušku 10 05201 Spišská Nová Ves 45292400
351/20  montážne inštal.práce /masér/ 2980,66   133/2020 18.12.2020 Pollákovci s.r.o., Nábrežná 54,  053 11 Smižany 47102039
352/20  elektromateriál 908,84   34/2020 21.12.2020 Jozef Zoričák - ZONIC, Ružová 35, 05401 Levoča 37479369
7211/20 potraviny  177,44   1/2020  07.12.2020  BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7212/20 potraviny  114,61   2/2020 07.12.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7213/20 potraviny 116,03   9/2020  10.12.2020  MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7214/20  potraviny  115,56   8/2020 10.12.2020  FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské 51801540
7215/20 potraviny  284,16   3/2020 10.12.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7216/20 potraviny  616,08   7/2020  10.12.2020  Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7217/20 potraviny 24,40   10/2020 10.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7218/20 potraviny 105,75   10/2020 10.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7219/20 potraviny 7,96   10/2020 10.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7220/20 potraviny 115,50   12/2020 10.12.2020 Farma Nemešany sro,  Nemešany 3, 053 02 Nemešany 51442442
7221/20 potraviny 79,78   8/2020 10.12.2020 FOOD LOGISTIC sro, Jelšova 16, 040 22 Košice, prev.Ploské 51801540
7222/20 potraviny 125,15   7/2020 10.12.2020 Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7223/20 potraviny 35,22   10/2020 10.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7224/20 potraviny 335,90   1/2020 18.12.2020 BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV 44467613
7225/20 potraviny 107,93   2/2020 18.12.2020 MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7226/20 potraviny 135,99   13/2020 18.12.2020 Kingsfruits sro, Komenského 223/3 059 21 Svit 50470426
7227/20 potraviny 3,77   10/2020 18.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7228/20 potraviny 43,87   10/2020 18.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7229/20 potraviny 207,83   10/2020 18.12.2020 Spiš Market spol.s.r.o., Šafarikovo nam 1 05205 Spišská Nová Ves 31729541
353/20 poistné  1111,54 9870108409    21.12.2020  Allianz - Slovenská poisťovňa as, Štúrova 7, 042 70 Košice  00151700
354/20 stravné lístky  350,40   169/20  21.12.2020  UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 31396674
355/20 stravné lístky  241,37   170/20  21.12.2020  UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  31396674
356/20 dlažba  49,52   171/20  21.12.2020  Siko kúpeľne as, Galvaniho 16B 821 04 Bratislava 43864074
357/20 Funtronic inter.podlaha  2989,00   172/20  21.12.2020  UNIKOR trade sro, Hlavná 304/9 034 91 Ľubochňa  52391990
358/20 ESO SET žiacky 1.st  3920,00   173/20 21.12.2020  Daffer sro, Včelárska 1, 971 01 Prievidza  36320439 
359/20 kancel.potreby  967,86   141/20 22.12.2020 Vladimír Halcin, Francisciho 38, 054 01 Levoča 34802746
360/20 utierky  228,35   168/20  22.12.2020  Ján Šurina TVS Žilina, J.Milca 31, 010 01 Žilina  35291214
361/20 oprava PC, kanc.potreby 659,20   16,17/20  28.12.2020 DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214
362/20 čist.potreby, koše   386,99   174/20 28.12.2020 Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov 46841075
363/20 píla  323,30   175/20 29.12.2020  Halcin a Halcin sro, Jána Francisciho 1673/13, Levoča 52179745
364/20 kancel.potreby  360,47   176/20 29.12.2020 Vladimír Halcin, Francisciho 38, 054 01 Levoča 34802746
365/20 stojan, vozík  261,20   177/20 29.12.2020  Gude Slovakia sro, K sihoti 324/2 033 01 Podtúreň - Roveň  36389862
366/20 skrutkovače, kanvica  104,97   178/20 29.12.2020  Tronick sro, Nová ulica 480/46 05401 Levoča  51676991
7230/20 potraviny  375,30   3/2020 22.12.2020  Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7231/20 potraviny  81,34   2/2020 22.12.2020 

MPC CESSI as, Mlynská 22,    052 01 SNV

31651445