Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naši tretiaci absolvovali plavecký výcvik  v stredisku Poráč Park.

Dosiahnutá úroveň plaveckých zručností zodpovedá možnostiam jednotlivých žiakov, od naučenia splývania s hlavou vo vode, u niektorých s nekoordinovaným a nerytmickým prevádzaním plaveckých pohybov a u niektorých až po preplávanie 10 m plaveckým spôsobom kraul a znak.

Žiaci si plavecký výcvik naplno užili. 

Posledný januárový piatok 27. 1. 2023 sme pre všetkých žiakov školy zorganizovali účelové cvičenie zamerané na zimné športy. Malí i veľkí, deti i dospelí vymenili prostredie školskej triedy za zasnežený svah v Levočskej Doline a mohli si naplno vychutnať mrazivé dopoludnie. Za pomoc a spoluprácu patrí vďaka aj študentkám a p. učiteľke zo SOŠPg v Levoči.

Súťaž bola zrealizovaná hneď po návrate z vianočných prázdnin 10. 1. 2023.  Nevidiaci žiaci a žiaci so zvyškami zraku  si mohli zasúťažiť v troch disciplínach.

  1. Nalievanie vody do pohára bez použitia hladinomeru.
  2. Párovanie topánok.
  3. Poznávanie vecí dennej potreby.

Súťažiaci dopredu nevedeli v akých disciplínach budú súťažiť a preto k úspešnému zvládnutiu všetkým blahoželáme.

predstavenie Luskáčik

V predvianočnom období 7. 12. 2022 vycestovali starší žiaci na baletné predstavenie Luskáčik do SND v Bratislave. Prostredníctvom mobilnej aplikácie s audiokomentárom, ktorý opisoval dianie na javisku, mohli pohybové umenie vnímať rovnako ako ich vidiaci rovesníci. Žiaci neskrývali nadšenie a úspech malo aj stretnutie s účinkujúcimi tanečníkmi po predstavení. Poďakovanie za pozvanie patrí pani Galine Kubalovej a občianskemu združeniu Od podlahy.

Chlapci Po úspešnom zvládnutí štyroch workshopov v rámci Vyšehradského projektu zameraného na dentálnu hygienu zrakovo postihnutých detí si naši žiaci 6. 12. 2022 prevzali odmenu v podobe maskota projektu krokodíla Kroka a elektrickej zubnej kefky. Veríme, že správne návyky im pretrvajú až do dospelosti. Za zábavné a tvorivé aktivity ďakujeme pedagógom i študentom z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.